Till innehåll på sidan

Projektsupport

Gruppens uppdrag är att stödja KTH:s fakultet i externfinansierade program för internationalisering och internationella utbildningssamarbeten. Främst Erasmus+, Nordic Master och svenska program såsom STINT, Svenska Institutet och Linnaeus Palme. Gruppen informerar om utlysningar, bistår med stöd i samband med ansökningar och beviljade projekt samt bistår i arbetet med bilaterala utbildningssamarbeten.

Gruppchef 

Medarbetare 

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
He Yingfang Rådgivare internat. projekt +46 8 790 68 18
Varano Mirko Rådgivare internat. projekt +46 8 790 62 14
Saleh Mohammad Rådgivare internat. projekt +46 8 790 87 58
Kordas Victor Rådgivare internat. projekt +46 8 790 87 12
Schmitt Pia Rådgivare internat. projekt +46 8 790 69 45
Kayal Bassam Rådgivare internat. projekt +46 8 790 97 66
Lindqvist Magnus Rådgivare internat. projekt +46 8 790 69 89
Knutsson Karin GRUPPCHEF +46 8 790 68 14