Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personalavdelningen (HR)

Personalavdelningen ansvarar för strategisk och operativ samordning av arbetsgivarstrategier, förändringsarbete/organisationsutveckling, förhandlingar och myndighetsutövning inom HR-området. Det dagliga arbetet består bland annat av att ge konsultationer, råd och stöd, att handlägga, att organisera och genomföra kompetensutveckling, och göra bedömningar inom avdelningens sakfrågor.

Det här kan vi hjälpa dig med

Kontakt

Besöksadress: Brinellvägen 8,plan 5 och 6, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan , 10044 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

equalityoffice@kth.se  - frågor kring jämställdhet, mångfald och lika villkor

personalutveckling@kth.se  - frågor kring introduktion och kompetensutveckling

relocation@kth.se  - frågor kring KTH Relocation

rekryteringsannonser@kth.se - publicering av KTH:s platsannonser samt frågor kring annonsering

academic@kth.se - Generella frågor läraraställningar 

kundservice@spv.se  - pensionsfrågor

tillbud@kth.se  - rapportering av arbetsskada och tillbud

arbetsratt-arbetsmiljo@kth.se  - frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö

Chef över HR

Medarbetare

  Medarbetare på Human Resources  

Organisation

Avdelningen består av cirka 45 personer som är organiserade i fyra grupper. Varje grupp leds av en gruppchef. Chef över HR, gruppchefer, Administrativ chef/HR-ansvarig på VS, HR-strateg utgör ledningsgrupp för HR.

 Personalavdelningen tillhör verksamhetsstödet på KTH .