Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fastigheter

Fastighetsgruppen svarar för KTH:s lokalförsörjning, hanterar intern lokalförmedling och ny- och ombyggnadsprojekt, samt ansvarar för frågor som rör hyresavtal, hyresdebitering, inredning och KTH-gemensamma lärandemiljöer. Fastighetsgruppen kontaktas vid förändrat lokalbehov och vid alla förändringar av universitetets lokalbestånd.

Inom dessa områden ger vi dig stöd, information eller svar på dina frågor:

Kontakt

Besöksadress: Teknikringen 1, plan 4, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

lokaler@kth.se

Gruppchef

Medarbetare

Organisation

Fastigheter är en av fem grupper inom Fastighetsavdelningen  som tillhör Verksamhetsstöd  på KTH.