Till innehåll på sidan

Fastigheter

Fastighetsgruppen svarar för KTH:s lokalförsörjning, hanterar intern lokalförmedling och ny- och ombyggnadsprojekt, samt ansvarar för frågor som rör hyresavtal, hyresdebitering, inredning och gemensamma lärosalar. Fastighetsgruppen kontaktas vid förändrat lokalbehov och vid alla förändringar av universitetets lokalbestånd.

Inom dessa områden ger vi dig stöd, information eller svar på dina frågor:

Kontakt

Besöksadress: Teknikringen 1, plan 4, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

lokaler@kth.se

Gruppchef

Medarbetare

Organisation

Fastigheter är en av fem grupper inom Fastighetsavdelningen  som tillhör Verksamhetsstöd  på KTH.

Innehållsansvarig:lokaler@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-31