Till innehåll på sidan

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen (PD, Property Department) är organiserad i sex grupper: KTH Sustainability Office, Fastigheter, Säkerhet, PD Kansli, Hantverkstjänster och Lokalvård. PD ansvarar för miljö- och hållbar utveckling på KTH, lokalplanering, campusutveckling, drift och förvaltning av lokaler samt säkerhet.

Inom dessa områden ger vi dig stöd, information eller svar på dina frågor:

Kontakt

Besöksadresser:
KTH Sustainability Office och Fastighetsgruppen: Teknikringen 1
Säkerhet, PD Kansli, Hantverkstjänster: Drottning Kristinas väg 48
Lokalvård: Lindstedtsvägen 1
Reception och vaktmästeri: Brinellvägen 8
KTH-Post: Drottning Kristinas väg 46
Postadress: 
Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon:
KTH-växel:08-790 60 00
Servicenummer: 08-790 92 00
Receptionen Brinellvägen 8: 08-790 96 00
KTH-Post: 08-790 88 11

Funktionsmejladresser

Säkerhet

sakerhet@kth.se  Olika frågor gällande säkerhet.​​​​​​​

Hållbarhet

kth-miljo@kth.se   för frågor om KTH:s miljöledningssytem

sustainability@kth.se  för frågor om miljö- och hållbar utveckling i KTH:s utbildning, forskning och samverkan

Fastigheter

lokaler@kth.se  för beställning av lokalanpassning och lokalförändringar.

Service

9200@kth.se  för frågor till Service. Vid felanmälan av lokaler var god fyll i felanmälningsformuläret ​​​​​​​. Ring alltid på 08-790 9200 om ärendet är akut under dagtid.

avfall@kth.se  Avfallshantering.

brinellvagen8@kth.se  Service för VS.

hantverkarna@kth.se   snickeri, lampbyte, uppsättning av hyllor, utför mindre flyttar och transporter samt ordnar skyltar och gatupratare.

kortexp@kth.se ​​​​​​​ Passerkort, kortläsare, öppningar av salar mm.

kthposten@kth.se  Posthantering på KTH.

kthvaxel@kth.se  Koppla samtal, koda telefonanknytningar, upprätta telefonkonferens mm.

9200@kth.se  Lokalvården.

Avdelningschefer

​​​​​​​Medarbetare

Medarbetare på Fastighetsavdelningen

Organisation

Fastighetsavdelningen är organiserad i sex grupper med vardera en gruppchef.

Fastighetsavdelningen tillhör Verksamhetsstöd (VS) ​​​​​​​​​​​​​​ på KTH.