Till innehåll på sidan

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen (PD, Property Department) är organiserad i sex grupper: KTH Sustainability Office, Fastigheter, Säkerhet, PD Kansli, Hantverkstjänster och Lokalvård. PD ansvarar för miljö- och hållbar utveckling på KTH, lokalplanering, campusutveckling, drift och förvaltning av lokaler samt säkerhet.

Det här kan vi hjälpa dig med

Kontakt

Besöksadresser:

 • KTH Sustainability Office och Fastighetsgruppen: Teknikringen 1
 • Säkerhet, PD Kansli, Hantverkstjänster: Drottning Kristinas väg 48
 • Lokalvård: Lindstedtsvägen 1
 • Reception och vaktmästeri: Brinellvägen 8
 • KTH-Post: Drottning Kristinas väg 46

Postadress: 

 • Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm

Telefon:

 • KTH-växel:08-790 60 00
 • Servicenummer: 08-790 92 00
 • Receptionen Brinellvägen 8: 08-790 96 00
 • KTH-Post: 08-790 88 11

Funktionsmejladresser ​​​​​​​

Hållbarhet

Fastigheter

 • lokaler@kth.se  för beställning av lokalanpassning och lokalförändringar.

Service

Chef för Fastighetsavdelningen

Medarbetare

Medarbetare på Fastighetsavdelningen

Organisation

Fastighetsavdelningen är organiserad i sex grupper med vardera en gruppchef:

Fastighetsavdelningen tillhör Verksamhetsstöd (VS)  på KTH