Research Assessment Exercise (RAE) 2020

Under 2020 kommer den tredje granskningen (RAE) av all KTH:s forskning att genomföras. Tidigare RAE har gjorts 2008 och 2012. RAE syftar till att utveckla och höja kvaliteten i KTH:s forskning och utgör en del i KTH:s kvalitetssystem av all verksamhet.

RAE 2020 bygger på tidigare RAE samt på KTH:s nya kvalitetssystem.

KTH:s kvalitetssystem består av två övergripande och sammanhängande delar, där den ena delen är en årlig kontinuerlig uppföljning och den andra delen är en regelbunden granskning av all utbildning och forskning, inklusive samverkan, vart sjätte år. När det gäller regelbunden granskning av forskning, och den samverkan som sker i samband med forskning, så är vicerektor för forskning ansvarig att planera och genomföra den, vilket är grunden till RAE.

RAE 2020 bygger i korthet på:

 • extern kollegial granskning
 • indelning i paneler baserat på forskningsfält
 • institution som minsta enhet (3-6 per panel)
 • automatiserad materialinsamling som avlastar skolorna
 • tidigare genomförda RAE (2012 och 2008)

Tidplan och genomförande

En projektgrupp och styrgrupp för RAE 2020 utsågs sommaren 2019.

Viktiga datum 2020-2021

Notera att tidplanen kan komma att ändras.

 • 15 januari: Mall för självvärdering skicka till koordinatorerna
 • 20 februari: Kvantitativ data till koordinatorerna
 • 30 mars: Första version av självvärderingar lämnas in
 • 15 april: Deadline för inlämning av panelrapporter samt självvärderingar
 • 20-29 april: Möte med koordinatorerna om inlämnat material
 • Maj: Material skickas till experterna 
 • 24-28 augusti: Visit Week: experterna besöker KTH
 • 30 september: Deadline för expertutlåtanden
 • Oktober till december: Revidering av slutrapport
 • Januari 2021: Slutrapportering och projektavslut.

Paneler och koordinatorer

Under hösten 2019 togs beslut om indelning i paneler och koordinatorer för dessa. Minsta enhet i granskningen är institution och de grupperas till paneler bestående av två till sex institutioner, med minst en expert för respektive forskningsområde.

Panel 1

Koordinator: Mats Wilhelmsson

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Arkitektur
 • Filosofi och historia 
 • Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
 • Samhällsplanering och miljö
 • Byggvetenskap
 • Fastigheter och byggande

Panel 2

Koordinator: Per-Åke Nygren

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Genteknologi
 • Industriell bioteknologi
 • Proteinteknologi

Panel 3

Koordinator: Christofer Leygraf

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Fiber- och polymerteknologi
 • Kemi
 • Kemiteknik
 • Materialvetenskap
 • Teoretisk kemi och biologi

Panel 4

Koordinator: Panagiotis Papadimitratos

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Datavetenskap
 • Människocentrerad teknik

Panel 5

Koordinator: Wouter van der Wijngaart

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Intelligenta system
 • Medicinsk teknik och hälsosystem

Panel 6

Koordinator: Staffan Norrga  och Gunnar Malm

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Elektroteknik
 • Energiteknik

Panel 7

Koordinator: Lihui Wang

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Hållbar produktionsutveckling
 • Industriell ekonomi och organisation
 • Industriell produktion
 • Lärande
 • Maskinkonstruktion

Panel 8

Koordinator: Anna-Karin Tornberg

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Matematik
 • Teknisk mekanik

Panel 9

Koordinator: Bengt Lund Jensen

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Fysik
 • Tillämpad fysik

Inhämtning av förslag på experter

Respektive panel omfattar ca åtta experter, huvudsakligen internationella, varav en från RAE 2012 och en som representerar näringsliv eller offentlig sektor. Experter från olika paneler kommer också bilda tematiska grupper med uppdrag att bedöma forskningsinfrastruktur, hållbarhet och impact. Styrgruppen utser experterna utifrån förslag från institutionerna och KTH:s ledning.

Underlag för självvärdering

Under hösten 2019 utarbetas underlaget för självvärderingen som genomförs under våren 2020. I januari 2020 skickas den slutliga versionen till koordinatorerna, och självvärderingarna ska vara klara senast 15 april. Under maj 2020 skickas den till experterna. Varje panel har en koordinator (fakultet) som sammanställer självvärdering och är kontaktperson gentemot institutioner, projektgrupp och panelerna (vid besöket).

Expertbesök och projektavslut

Den 24-28 augusti 2020 är alla paneler på plats på KTH under en vecka – Visit Week. Den 27 augusti ordnas en gememsam middag för universitetsstyrelsen, samtliga experter, koordinatorer, styrgrupp och projektgrupp.

Under oktober och november skrev revidering av panelernas rapporter och presentation av dessa är planerade till dacember 2020. Publicering av rapport och projektavslut är planerat till januari 2021.

Kontakt

Frågor om utvärdering kan ställa till rae-2020@kth.se.

Projektgrupp

Utvärderingen RAE leds av en projektgrupp. Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, är akademisk ansvarig.

Administration:

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-17