Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • EC frigör 123 M € till forskning och innovation för att bekämpa hotet från virus

    Kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, till brådskande forskning om varianter av coronaviruset. Denna första nödfinansiering från Horisont Europa kompletterar en rad EU-finansierade forsknings- och innovationsåtgärder för att bekämpa coronaviruset och bidrar till kommissionens övergripande åtgärder för att förebygga, mildra och reagera på effekterna av coronavirusvarianter, i enlighet med den nya europeiska beredskapsplanen för bioförsvar HERA-inkubatorn.

  • Horisont Europa – stort utbud av finansieringsmöjligheter

    Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation under perioden 2021 till 2027. Det omfattar ett stort utbud av finansieringsmöjligheter för forsknings- och innovationsaktiviteter genom utlysningar inom Horisont Europas olika arbetsprogram.

  • EU-finansiering – en viktig del av KTH:s externa forskningsfinansiering

    Som aktiv deltagare i EU:s olika forskningsprogram har KTH en stor del av sin forskningsfinansiering från dessa externa projekt. Nedan kan du ta del av hur man söker, förvaltar och administrerar EU-projekt.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09