Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • EC frigör 123 M € till forskning och innovation för att bekämpa hotet från virus

    Kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, till brådskande forskning om varianter av coronaviruset. Denna första nödfinansiering från Horisont Europa kompletterar en rad EU-finansierade forsknings- och innovationsåtgärder för att bekämpa coronaviruset och bidrar till kommissionens övergripande åtgärder för att förebygga, mildra och reagera på effekterna av coronavirusvarianter, i enlighet med den nya europeiska beredskapsplanen för bioförsvar HERA-inkubatorn.

  • Horisont Europa

    Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation, för perioden 2021–2027. Det omfattar ett stort utbud av finansieringsmöjligheter för forsknings- och innovationsaktiviteter genom utlysningar inom Horisont Europas många olika arbetsprogram.

  • EU-finansiering

    KTH är en aktiv deltagare i projekt som finansieras av EU:s olika program för forskning och innovation. EU-medel utgör därmed en ganska stor del av KTH:s externa forskningsfinansiering. Ansökan om EU-medel sker i hård konkurrens då EU ställer höga krav på hur dessa skall fördelas och användas på bästa sätt för att medföra störst nytta för samhället. Därmed krävs det mycket kunskap kring hur man söker, förvaltar och administrerar EU-projekt.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08