Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 42

 • Hur trivs du på KTH?

  Vad gör att du vill gå till jobbet om dagarna? Arbetsmiljön, kollegorna eller kanske lokalerna? Vi frågade KTH:s personal om vad det är som gör susen på arbetsplatsen.

 • ”Alla har ett ansvar för helheten”

  Nej, det räcker inte med att sköta sitt och strunta i andras. KTH:s uppdaterade personalpolicy betonar alla medarbetares ansvar för att bidra till en bra, inkluderande arbetsmiljö och till organisationens möjlighet att nå visioner och mål.

 • Stolta men stressade medarbetare

  KTH:s medarbetare är engagerade och stolta över att arbeta på KTH. Men – stressade. De förordar starkt KTH:s utbildningar men är mindre benägna att rekommendera KTH som arbetsplats.

 • Berätta hur du har det på jobbet

  Hur mår du på jobbet? Har du de verktyg och det stöd du behöver för att göra ett bra jobb? Är arbetsbördan rimlig och finns det möjlighet till återhämtning mellan arbetsintensiva perioder?

 • Ny röntgenteknik minskar stråldosen med 40 procent

  Kraftigt sänkta stråldoser för både patient och läkare, mindre hälsovådlig kontrastvätska samt bilder med avsevärt mycket bättre detaljrikedom än de från traditionell röntgen. Det är några av fördelarna med tekniken som en KTH-forskare och ett antal examensarbetare utvecklat.

 • Förvaltningen flyttar in i nya KTH-huset

  Under januari och februari månad flyttar rektor och förvaltningspersonal in i det som tidigare var Röda Korsets sjukhus. Därmed samlas större delen av KTH:s förvaltning i samma byggnad. En efterlängtad förändring tycker Ankie Brundin, systemförvaltare på personalavdelningen. – Det är väldigt positivt. Vi har ju strävat länge efter att få sitta tillsammans, påpekar hon.

 • ”Sök hjälp innan du går in i väggen”

  Som nybliven forskningsledare blev Wouter van der Wijngaart mer och mer stressad för var dag som gick. En morgon vaknade han gråtfärdig. Han kände igen symptomen från kollegor som ”väggat” och bestämde sig för att söka hjälp.

 • Stöd för att bli chef på riktigt

  Chefsrollen inom akademin blir alltmer komplex. Samtidigt finns ett ökat behov av stöd på skolorna riktat mot både gamla och nyblivna chefer. Det anser CSC-skolan som nu tagit fram tagit fram en nätguide för ledare.

 • Forskare belönas för föräldraledighet

  Föräldralediga forskare på Elektroskolan får 300 000 kronor i finansiellt stöd under sin barnledighet. Pengarna ska minska pressen att tvingas söka forskningsanslag när man är hemma med småbarn.

 • Många brister i lokalvårdarnas arbetsmiljö

  Trånga utrymmen, tunga städmaskiner, golvbrunnar som saknas och svårforcerade trösklar. Det är bara några av alla de faktorer som försvårar lokalvårdarnas arbete. Arbetsmiljön för den yrkesgrupp som vårdar andra KTH-anställdas arbetsmiljö har många brister.

 • Öppenhet – en självklarhet eller…?

  Öppenhet är ett ideal som ofta hyllas av både arbetsgivare och anställda. Medarbetare ska tryggt kunna kritisera, påtala brister och komma med förslag till förbättringar på sin arbetsplats. Statliga arbetsplatser förväntas vara föredömen. Men hur väl stämmer kartan med verkligheten?

 • Doktorander på Kemi får pris för säkra labb

 • Nöjdare medarbetare på KTH

  ”Jag ser fram emot att gå till arbetet”. I det påståendet instämmer 75 procent av de som svarat på KTH:s medarbetarundersökning 2011. Arbetsmotivationen är på topp, trots att arbetsbelastningen är hög, och arbetsplatsen KTH får som helhet höjt betyg jämfört med 2009.

 • Dags att ge din syn på KTH som arbetsplats

  Hur kan KTH skapa en arbetsmiljö som ger personalen bästa möjliga förutsättningar för att må bra, växa och utvecklas? Ett verktyg för att ta reda på det är den enkät om arbetsmiljö och arbetsförhållanden som i dagarna går ut till KTH:s anställda.

 • Dags att ta tempen på KTH

  Hur mår din arbetsplats? Och hur mår du på jobbet? Nu får medarbetarna genom en anonym enkät möjlighet att lämna synpunkter på hur KTH fungerar som arbetsplats. – Och ju fler som deltar i undersökningen desto större möjligheter får vi att se vad som behöver förbättras, påpekar personalchefen Annica Fröberg.

 • När t-shirten avslöjar att du är stressad

  Efter nästan ett decennium av minskade arbetsorsakade besvär skjuter nu siffrorna i höjden. Det handlar om allt från fysiska smärtor i olika kroppsdelar till psykiska problem som stress, sömnsvårigheter och depression. Tursamt nog jobbar KTH-forskare med att minska riskerna för arbetsskador och sjukskrivningar, detta genom kläder som kan utvärdera både din arbetsmiljö och hur den påverkar dig.

 • Högmotiverade slitvargar på KTH

  KTH:s anställda är högmotiverade och starkt engagerade i sitt arbete. Samtidigt arbetar många i ett högt tempo och har ofta eller mycket ofta stora arbetstoppar. Det visar resultatet av den första KTH-gemensamma undersökningen om arbetsmiljö och hälsa.

 • Facken: Finns ingen quick-fix mot stress

  Det finns ingen quick-fix mot stress. Men ett öppet och tolerant arbetsklimat är en grundläggande förutsättning för att stressen ska gå att hantera, framhåller representanter för de fackliga organisationerna på KTH.

 • Kampanj för att motverka stress dras igång

  Varför man blir klokare av att sova tillräckligt, hur man skyddar sig mot stress och varför det finns så många prestationsprinsessor och prinsar på KTH. Om det handlar tre föreläsningar som ges vid flera tillfällen under våren med start 3 april.

 • Offentlig kritik gav snabbare förändringar

  En ny ledartrio på Arkitekturskolan tar krafttag för att möta studenternas missnöje med utbildningen. Förbättrade kommunikationsvägar och en ny personalorganisation är två viktiga bitar för att komma till rätta med problemen som uppmärksammats i medierna senaste tiden.

 • Nu ska kroppen få sitt på jobbet

  Enligt nya rön från australiensiska forskare är stillasittande en hälsofara. Det räcker inte bara att gå på gymmet och träna några gånger i veckan. Bristen på rörelse i vardagen gör att en person som motionerar då och då inte nödvändigtvis betraktas som fysiskt aktiv. Detta är något som KTH-forskare nu aktivt försöker göra någonting åt genom att förändra vår allt för simpla kontorsvardag.

 • ”Om folk jobbar hemifrån faller hela idén”

  På KTH byggs alltfler kontorslandskap – med risk för ökad stress men också större möjligheter till gemenskap och samarbete.

 • ITM-skolan satsar på ledarskap

  Att utveckla ledarskapet på alla nivåer ser ledningen för ITM-skolan som ett sätt att möta stressen bland medarbetarna och därigenom förbättra arbetsmiljön. – När man har så här engagerade medarbetare är det bra om det finns en chef som ser det, säger Karin Kroon, personalansvarig på ITM-skolan.

 • Så vass är din kniv

  Hur mycket kostar det att skära? Vilken påverkan har knivens skärpa på styckaren, precisionen och kvalitén. Hur vass är en kniv? Detta är frågor som forskare på KTH ska finna svaren på.

 • ”Viktigt att enas om socialt klimat”

  Trivs du i kontorslandskapet? Finns det tillgång till tysta rum eller störs du av höga ljud? Campi frågade fyra medarbetare om fördelar och nackdelar med att jobba i öppna miljöer.

 • ”Konflikter kan växa i kontorslandskap”

  I ett kontorslandskap påverkar människor varandra mer och snabbare än när alla har egna rum. Små konfliktungar växer sig lätt stora om de lämnas obearbetade. Men även en positiv stämning smittar effektivare av sig, påpekar forskaren Aram Seddigh.

 • Prefekten som tar tag i stressen

  Stresshanteringen på KTH måste ske på flera nivåer. Alla anställda ska få möjlighet att ta hand om sin egen hälsa. Och det är viktigt att bygga upp rätt IT-support och administrativt stöd, annars ökar stressfaktorerna, menar Ulf Olofsson, prefekt på Maskinkonstruktion.

 • KTH populär arbetsplats

  KTH hamnar i toppen som en av de attraktivaste arbetsgivarna i en undersökning. Dataingenjörer och systemvetare rankar KTH på andra plats bland de verk och myndigheter de helst vill arbeta på.

 • ”Chefen måste kunna säga stopp”

  Den som jobbar flest timmar presterar inte alltid bäst, påpekar avdelningsföreståndaren Ann Lantz. Hon uppmanar i stället sina medarbetare att gå hem från jobbet i tid och se mer långsiktigt på karriär och meritering. – Allt måste inte göras samtidigt.

 • Odling inspirerar för grönare framtid

  Odlingslådor på takterrassen och pilotprojekt för KTH:s källsortering. Skolan för teknik och hälsa i Flemingsberg tar flera steg för att bli mer miljövänlig och hållbar.

 • ”Självklart är stress strukturellt problem”

  Problemen med stressrelaterad ohälsa på KTH är kopplade till de orealistiska förväntningar som finns på forskare och lärare. Bra att detta nu tas upp till ytan, skriver professor Henrik Artman, i en kommentar till nyheten att KTH startar en kampanj för att motverka stress:

 • Hur är det på jobbet?

  I dagarna skickar KTH ut sin återkommande medarbetarundersökning. Enkäten ska ge en bild av arbetsmiljön. I år handlar många av frågorna om trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

 • Mindre diskriminering – fortsatt stress

  Framsteg inom området diskriminering men färre svar totalt sett och fortsatta indikationer på att många känner stress. Det är några av resultaten från 2018 års medarbetarundersökning på KTH. – Det har varit ett år av förändring och det avspeglas i siffrorna, men med det i åtanke tycker jag att det är bra resultat som helhet, säger Annica Fröberg, KTH:s personalchef.

 • Efterlängtad flytt till nya lokaler

  Hallå där, Jelena Elfving, lokalvårdare och skyddsombud, som tillsammans med kollegor flyttat in i nyrenoverade arbetslokaler på campus. Hur känns det? – Det känns så skönt och betyder mycket för oss.

 • Frihet på jobbet ger forskarframgång

  Trivs man på jobbet så presterar man bättre. Forskarna på avdelningen för miljöstrategisk analys har skapat en arbetsplatskultur där både karriär och familjeliv får plats. Deltid, föräldraledighet och inga kvällspass på jobbet har skapat grogrund för avdelningens framgångsrika miljöforskning.

 • Hur mår KTH som arbetsplats?

  Är arbetsförhållandena på KTH tillräckligt goda för att man ska kunna uppnå verksamhetsmålen på bästa sätt? Snart får alla anställda chansen att berätta om hur de ser på sin egen arbetssituation. I slutet av november går en medarbetarundersökning ut med e-posten.

 • Han blev professor – trots allt

  För 16 år sedan uttryckte dåvarande lektorn Henrik Artman stark skepsis mot att göra akademisk karriär, ”under rådande förhållanden”. Trots det har han blivit både docent, professor och avdelningschef.

 • ST Skyddsombud

  Skyddsombuden har en mycket stark ställning. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.

 • ST Arbetsplatsombud

  Arbetsplatsombudets roll är bland annat att vara förhandlingsmotpart i lokala frågor (där beslut fattas av närmsta chef), ge information till medlemmarna och att vara arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.

 • Education in Preventing and Managing Workplace Conflicts for Leaders/Managers

  The training takes a comprehensive approach to conflict management in the workplace. Participants gain tools to understand, prevent, and handle conflicts. The result is secure managers and leaders with a common approach to conflict management.

 • Skyddsombud på ITM-skolan

  Skyddsombudet har laglig rätt att vara med och samverka vid planering och förändringar inom arbetsmiljön. De företräder arbetstagarna, verkar för en god arbetsmiljö och påpekar brister i arbetsmiljön inom sitt skyddsområde.

 • Kemisk och biologisk säkerhet och utbildning

  När du arbetar i ett laboratorium på KTH är det viktigt att du vet vilka säkerhetsregler som gäller och vart du kan vända dig med dina frågor. Alla anställda som arbetar i labb behöver gå en säkerhetskurs som du kan anmäla dig till nedan.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09