Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 14

 • Tyck till om den digitala lärandemiljön på KTH

  Under måndagen (20/5) skickades en enkät ut till alla lärare på KTH. Syftet är att kartlägga hur den digitala lärandemiljön uppfattas för att kunna prioritera kommande satsningar och för att delge resultatet för KTH:s ledning.

 • Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av belastningsergonomiska skador

  Bli ledande inom belastningsergonomi.

 • Strategier för hållbar utveckling, III

  Bli en problemlösare som driver utvecklingen av hållbar utveckling framåt

 • E-lärande - tjänster och stöd för lärare

  Vid KTH finns diverse tjänster, system och digitala verktyg som du som lärare använder i undervisningen. Här hittar du information om e-lärande på KTH, vilket stöd som finns, pedagogiska metoder samt tips och inspiration.

 • Digitalt lärande - forskningsområdet

  Forskningen om digitalt lärande på KTH undersöker hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Forskargruppens styrka är vår tekniska kompetens kompletterat av vår kompetens inom lärande. Forskningen är ofta designinriktad. Detta innebär att vi beforskar användning av framväxande teknik i lärandesammanhang och utvecklar prototyper och metoder som en del av forskningen. Vi har även som målsättning att bidra till att utveckla metoder och tekniker som kan användas i praktiken.

 • ”Digitaliseringen måste drivas av lärare”

  En pandemi blev det som fick de flesta av oss att verkligen ta oss an digitala verktyg. För många av landets lärare blev det ett måste för att kunna bedriva distansundervisning. Men vart leder den digitala putten framåt för lärandet, hur kommer det se ut i framtiden? Vilka innovationer väntar runt hörnet? Vi ringde upp (på Zoom förstås) Stefan Hrastinski på Digitalt lärande, för en framtidsspaning.

 • Creative Commons, upphovsrätt, OER och undervisningsmaterial

  Vad är Creative Commons? Hur kan jag söka efter bilder och annat innehåll att använda i mina egna presentationer? Läs mer om öppna lärresurser, upphovsrätt och annat som är bra att veta för dig som är lärare.

 • Flipped classroom

  Med Flipped classroom-metoden delar du exempelvis video eller annat material till dina studenter i förväg. Du kan använda dig av quizzar eller diskussionsfrågor som studenterna ska arbeta med. Tiden i det fysiska klassrummet ägnas åt diskussioner och återkoppling på materialet och uppgiften.

 • Förvaltningsobjekt e-lärande

  Förvaltningsobjekt e-lärande är en gemensam aktivitet mellan enheten för digitalt lärande och KTH:s IT-avdelning. Förvaltningsobjektets uppdrag är att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH. De system som ingår i e-lärande är Canvas, Kurs-, program- och gruppwebbar, Personliga menyn, Artologic Survey and report, Kaltura och URKUND- Enheten för digitalt lärande ansvarar inom förvaltningsobjektet för utredningar och utvärderingar av den digitala lärandemiljön samt utbildar och handleder KTH:s lärare.

 • Digitalt lärande - enheten

  KTH:s enhet för digitalt lärande är den plats där forskning och beprövad erfarenhet om digitala medier och lärande möts. Vi utvecklar kunskap och designar digitala plattformar, nätbaserade kurser och video som stöd för utbildning och lärande. Vid enheten bedrivs forskning och utveckling (FoU) samt utbildning och handledning. Enheten tillhör Institutionen för lärande på Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH, och är organiserad i fyra grupper: Förvaltningsobjekt e-lärande, Medieproduktion, MOOC och Resurscentrum för nätundervisning (RCN).

 • Digital transformation: marknads- och näringslivsanalys, I

  I kursen som tidigare erbjöds via KTHx på edX fick deltagarna lära sig förutse hur en bransch påverkas av digitaliseringen.

 • Digital transformation: strategi, II

  I kursen som tidigare erbjöds via KTHx på edX fick deltagarna lära sig navigera och göra strategiska val i ett digitalt affärslandskap.

 • Kursdesign

  Hur kan jag designa min kurs på ett sätt som gynnar studenternas lärande? Hur integrerar jag digitala lärobjekt i kursrummet i Canvas? Läs om pedagogiska metoder för e-lärande, tips och inspiration och vilken handledning och stöd du som lärare kan få.

 • KTH Play (Kaltura)

  KTH Play är en mediaportal och ett verktyg för inspelning och delning av ljud och bild. Den tekniska plattformen för KTH Play är Kaltura. Alla anställda på KTH har tillgång till KTH Play. Logga in på play.kth.se.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08