Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 19

 • Lärare lär sig e-lärande

  Hallå där, Olle Bälter, en av tolv KTH-lärare som besökt Stanford University för att utveckla online-material till universitetskurser. Varför detta besök? – Efter att jag gästforskade på Stanford 2015–2016 har jag missionerat för deras sätt att ta hand om klickdata från digitalt lärstöd. Till slut fick jag med mig ett gäng intresserade så nu har vi alla lärt oss hur man utvecklar sådana kurser.

 • Lärarna vill arbeta mer med e-lärande

  De flesta av KTH:s lärare vill arbeta mer med e-metoder i sin undervisning. Men tekniken och det digitala stödet släpar efter och matchar inte lärarnas behov fullt ut. Tiden är en annan bristvara, enligt en enkät som gjorts för att kartlägga lärarnas användning av e-lärande.

 • IT-verktyg som ökar genomströmningen

  När Google Docs används som socialt kommentarsystem för lärare och studenter blir resultatet både ett bättre lärande och en högre genomströmning av studenter. I dag är verktyget obligatoriskt vid medieteknikprogrammet och nu kan det spridas till hela KTH.

 • Bättre teknikstöd i alla lärosalar

  Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

 • Lärare på nätet – pedagogisk framgång

  Efter 15 år bakom katedern har Mamo Colarieti-Tosti börjat lägga upp sina föreläsningar på nätet. Tiden i klassrummet är alltför dyrbar för att användas till envägskommunikation. Nu kommer studenterna till lektionerna för att diskutera på djupet i stället.

 • Personlig pedagog gör susen

  Tänk om varje elev eller student kunde ha sin egen personliga lärare. Forskning vid KTH visar att det är möjligt via nätet – även för att bedriva högkvalitativ utbildning.

 • KTH drar igång öppna kurser på nätet

  Startskottet har gått för KTH att producera öppna globala nätkurser, så kallade MOOC:ar, massive open online courses. Intresserade lärare uppmanas att bidra med innehåll för en världsomspännande marknad.

 • KTH:s e-lärande kartläggs genom enkät

  I vilken omfattning använder KTH:s lärare digitala system i undervisningen eller för sin administration? Hur många av dem använder exempelvis Skype, webbaserade prov eller digitala diskussionsforum? Det är några av frågorna i en enkät som går ut till alla drygt 1000 lärare på KTH i oktober. Syftet är att ta tempen på hur virtuellt KTH:s campus egentligen är i nuläget.

 • Mindre plugg ger samma resultat

  Ta din examen på halva tiden. Det kan bli följden genom en ny metod inom e-lärande som datatekniklärare vid KTH introducerar i höst.

 • E-lärande - tjänster och stöd för lärare

  Vid KTH finns diverse tjänster, system och digitala verktyg som du som lärare använder i undervisningen. Här hittar du information om e-lärande på KTH, vilket stöd som finns, pedagogiska metoder samt tips och inspiration.

 • Digitalt lärande - forskningsområdet

  Forskningen om digitalt lärande på KTH undersöker hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Forskargruppens styrka är vår tekniska kompetens kompletterat av vår kompetens inom lärande. Forskningen är ofta designinriktad. Detta innebär att vi beforskar användning av framväxande teknik i lärandesammanhang och utvecklar prototyper och metoder som en del av forskningen. Vi har även som målsättning att bidra till att utveckla metoder och tekniker som kan användas i praktiken.

 • Genomförda webbinarier

  Nedan finns en lista med alla Lunch 'n' Learn-webbinarier i KTH-play. Inspelningar laddas upp senast dagen efter seminariet getts.

 • KTH Play (Kaltura)

  KTH Play är en mediaportal och ett verktyg för inspelning, lagring och delning av ljud och bild. Den tekniska plattformen för KTH Play är Kaltura. Alla anställda på KTH har tillgång till KTH Play. Logga in på play.kth.se.

 • Creative Commons, upphovsrätt, OER och undervisningsmaterial

  Vad är Creative Commons? Hur kan jag söka efter bilder och annat innehåll att använda i mina egna presentationer? Läs mer om öppna lärresurser, upphovsrätt och annat som är bra att veta för dig som är lärare.

 • Flipped classroom

  Med Flipped classroom-metoden delar du exempelvis video eller annat material till dina studenter i förväg. Du kan använda dig av quizzar eller diskussionsfrågor som studenterna ska arbeta med. Tiden i det fysiska klassrummet ägnas åt diskussioner och återkoppling på materialet och uppgiften.

 • Kontakt och support för e-lärande

  Här hittar du information om bland annat användarguider, nyheter och det stöd och den support som du som lärare erbjuds. Du kan också läsa om hur du kan lämna synpunkter och förbättringsförslag.

 • Förvaltningsobjekt e-lärande

  Förvaltningsobjekt e-lärande är en gemensam aktivitet mellan enheten för digitalt lärande och KTH:s IT-avdelning. Förvaltningsobjektets uppdrag är att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH. De system som ingår i e-lärande är Canvas, Kurs-, program- och gruppwebbar, Personliga menyn, Artologic Survey and report, Kaltura och URKUND- Enheten för digitalt lärande ansvarar inom förvaltningsobjektet för utredningar och utvärderingar av den digitala lärandemiljön samt utbildar och handleder KTH:s lärare.

 • Digitalt lärande - enheten

  KTH:s enhet för digitalt lärande är den plats där forskning och beprövad erfarenhet om digitala medier och lärande möts. Vi utvecklar kunskap och designar digitala plattformar, nätbaserade kurser och video som stöd för utbildning och lärande. Vid enheten bedrivs forskning och utveckling (FoU) samt utbildning och handledning. Enheten tillhör Institutionen för lärande på Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH, och är organiserad i fyra grupper: Förvaltningsobjekt e-lärande, Medieproduktion, MOOC och Resurscentrum för nätundervisning (RCN).

 • Kursdesign

  Hur kan jag designa min kurs på ett sätt som gynnar studenternas lärande? Hur integrerar jag digitala lärobjekt i kursrummet i Canvas? Läs om pedagogiska metoder för e-lärande, tips och inspiration och vilken handledning och stöd du som lärare kan få.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08