Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 9

 • KTH:s administration synas

  Efter att ha utvärderat såväl sin forskning som utbildning har KTH nu tagit sig an sin administration. Genom kvalitetsutvärderingen AAE 2014 sätts 14 olika områden inom administrationen under lupp.

 • Helene megafon åt unga forskare

  Idag grundas Sveriges Unga Akademi, ett nytt tvärvetenskapligt forum och en efterlängtad forskningspolitisk plattform för landets yngre forskare. Ordförande för den nya akademin blir Helene Andersson Svahn, professor i nanobioteknik vid KTH.

 • E-handelsagenter bryter sönder distributörskedjorna

  Ny spännande forskning vid KTH om e-handelsagenter som förhandlar automatiskt på internet avser bryta av de traditionella distributörskedjorna. Målsättningen är att främja både svenskt och internationellt företagande och stimulera konkurrens.

 • Sveriges bästa matteutbildning finns på KTH

  KTH har landets bästa matematikutbildning på avancerad nivå. Tillsammans med Stockholms universitet var man enda lärosäte som fick högsta betyg i fem av sex kategorier vid UKÄ:s granskning. Djupt engagerade lärare och motiverade studenter är förklaringen till topplaceringen, enligt matteinstitutionens företrädare.

 • ”Kvalitetsarbetet är inte så systematiskt”

  Utbildningsutvärderingen EAE gav nyttig kunskap och insikt. Nu gäller det att ta vara på kunskapen och gå till handling. KTH behöver hitta ett bättre sätt att arbeta med kvalitetsfrågor, ett sätt som systematiserar kvalitetsarbetet även på programnivå, tycker Charlie Gullström, koordinator för utvärderingen på Arkitekturprogrammet.

 • Gott renommé men alltför många hoppar av

  Utbildningen på KTH har gott anseende och examinerade studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden. Men genomströmningen på flera program är svag, de programansvarigas roll behöver förtydligas och matematiken utvecklas. Det är några av de övergripande slutsatserna av KTH:s stora utvärdering av utbildningen.

 • Chans att lösa lärares vardagsproblem

  Utbildningsgranskningen EAE är något utöver det vanliga. Samtliga 90 utbildningsprogram på KTH ska utvärderas i år – av både lärarna, studenterna och en internationell expertgrupp.

 • ”Risk för skönhetstävling”

  Var varsam med hur resultaten av självvärderingarna används. Och använd dem inte som bas för tilldelningen av medel. Då finns stor risk för skönmålning av den egna verksamheten. Den uppmaningen riktar Per Lundqvist, grundutbildningsansvarig på ITM-skolan, till dem som ska hantera utfallet av utbildningsgranskningen EAE.

 • Ansvar och roller i kvalitetsarbetet

  KTH:s kvalitetspolicy slår fast att KTH:s kvalitetsarbete ska vara inkluderande och präglas av tydligt ansvar och ett brett engagemang. Det övergripande ansvaret för kvaliteten ligger på KTH:s ledning. I det ansvaret ligger att ta strategiskt viktiga initiativ, att främja ett brett engagemang och att inkludera studenter, doktorander, lärare och övrig personal i kvalitetsarbetet. Jämställdhet, mångfald och likabehandling ska säkerställas. Av KTH:s arbetsordning och delegationsordning ska ansvar på alla nivåer i organisationen framgå tydligt.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09