Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 4

 • Rekrytering forskare

  På dessa sidor finns information om hur du påbörjar rekrytering av forskare samt mallar och stöd för hela rekryteringsprocessen från start till avslut. Kontakta din skolas HR-avdelning för att starta upp processen. Rekryteringstillstånd krävs i de flesta fall vid rekrytering av forskare.

 • Doktorander - forskarutbildning och anställning

  Guide för rekryterande chefer och handledare vid rekrytering av doktorander. KTH:s ambition är att vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola. Förutom de lagar och riktlinjer som vi behöver förhålla oss till som statlig arbetsgivare är det viktigt att rekryteringen sker strategiskt, strukturerat och med god framförhållning.

 • Rekrytering Postdoktor

  Informationen på dessa sidor guidar dig genom rekryteringsprocessen av en postdoktoranställning och underlättar och bidrar till att kvalitetssäkra och effektivisera processen. Kontakta alltid din skolas HR-avdelning för att starta upp processen.

 • Rekrytering forskningsingenjör

  På dessa sidor finns information om hur du påbörjar rekrytering av en forskningsingenjör samt mallar och stöd för hela rekryteringsprocessen från start till avslut. Kontakta din skolas HR-avdelning för att starta upp processen. Rekryteringstillstånd krävs i de flesta fall vid rekrytering av forskningsingenjörer.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09