Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rekrytering forskningsingenjör

På dessa sidor finns information om hur du påbörjar rekrytering av en forskningsingenjör samt mallar och stöd för hela rekryteringsprocessen från start till avslut. Kontakta din skolas HR-avdelning för att starta upp processen. Rekryteringstillstånd krävs i de flesta fall vid rekrytering av forskningsingenjörer.

Uppstart av rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen ska föregås av en strategisk personalplanering där KTH:s kvantitativa och kvalitativa personalbehov planeras. Rekryterande chef i samarbete med skolans HR genomför denna planering inför uppstart av en ny rekryteringsprocess och tar fram en anställningsprofil/kravprofil som arbetas in i rekryteringstillståndet. Rekryteringstillstånd krävs i de flesta fall vid rekrytering av forskningsingenjörer. Alla rekryteringsärenden hanteras via KTH:s rekryteringssystem Varbi.

Varför rekryteringstillstånd?

Rekryteringstillståndet är till för att KTH ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om anställningsskydd (LAS § 25) och avtal om turordning för arbetstagaren inom staten (TurA-S), samt för företrädesrätten för deltidsanställda och tidigare anställda. Personalchefen kan neka ett rekryteringstillstånd

Vidare är rekryteringstillståndet verktyget som används för att definiera och synliggöra verksamhetens behov och är ett vägledande styrdokument i den fortsatta rekryteringsprocessen från annons, urval och intervjuer till uppföljning och utvärdering.

Rekryteringstillstånd krävs om

  • anställningen planeras överstiga sex månader samt
  • alla tillsvidareanställningar ska ha rekryteringstillstånd oavsett omfattning i anställningen

Ansök om rekryteringstillstånd

  • Fyll i rekryteringstillståndet
  • Rekryteringstillståndet ska samverkas lokalt på din skola- HR ansvarar för detta
  • Ansökan om rekryteringstillstånd ska laddas upp i KTH:s rekryteringssystem, ansök genom att klicka på ”begär attestering”- HR ansvarar för detta
  • HR på GVS behandlar rekryteringstillståndet och återkommer med personalchefens beslut

Tänk på det här när du fyller i rekryteringstillståndet

Mycket fokus bör ligga i början av rekryteringsprocessen för att ta fram ett väl genomarbetat rekryteringstillstånd (kravprofil). När du fyller i rekryteringstillståndet tänk noga igenom vad som krävs för den aktuella anställningen både avseende arbetsuppgifter, utbildning, erfarenheter och färdigheter och personliga kompetenser. Vad krävs för att utföra arbetsuppgifterna samt för att trivas och lyckas i rollen?

I KTH:s rekryteringssystem Varbi kan de personliga kompetenser som finns i rekryteringstillståndet/anställningsprofilen/annonsen markeras och detta genererar en intervju- och referensmall med frågebatteri för de utvalda kompetenserna. HR hjälper rekryterande chef med denna hantering i Varbi. Här kan du läsa mer om intervjuteknik och hitta aktuella mallar.

Kompetensbaserad rekrytering - KBR

KTH har valt att använda sig av metoden kompetensbaserad rekrytering (KBR). Metoden innebär att arbeta på ett strukturerat sätt med fokus på att rätt kompetens rekryteras i förhållande till verksamhetens behov samt att på ett likvärdigt och kvalitativt sätt bedöma personliga kompetenser hos sökande. I KBR-metoden ingår bland annat att arbeta med strukturerade intervjuer. Kontakta din skolas HR för mer information kring kompetensbaserad rekrytering samt för stöd i upplägget och utförandet av strukturerade intervjuer. ​ Du kan läsa mer om Kompetensbaserad rekrytering här. 

Vill du lära dig mer om kompetensbaserad rekrytering (KBR) och strukturerad intervjuteknik- anmäl dig till en av KTH:s kurser.