Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut och referenstagning.

Rekryteringen har nu kommit till slutskedet och det är dags att fatta beslut. Beslutet ska vara väl grundat och bygga på de grunder man har satt tidigare i processen. Beslutet ska även samverkas på skolsamverkan.

Utvärdering och referenstagning

  • Efter att alla intervjuerna är genomförda så ska en utvärdering göras av kandidaterna. Även utvärderingen bör vara standardiserad och strukturerad.
  • Upprätta en tabell med alla kandidater och de kompetenskrav som angivits i anställningsprofilen, i annonsen och som har stämts av i intervjun.
  • Poängsätt kandidaterna utifrån kompetenskraven. Ifall ni i planeringsskedet kommit överens om att vissa kompetenser är nödvändigare än andra så kan ni skatta dessa högre.
  • Toppkandidaterna som rankats högst bör sedan bli referenstagna.
  • Referenstagningen utgör den sista delen i beslutsprocessen och har som syfte att bekräfta eller förkasta bilden av den sökande. Minst två referenter (varav minst en chef) kontaktas efter medgivande från den sökande. Även referenstagningen bör vara standardiserad och strukturerad utifrån kompetenserna i anställningsprofil. Referensmall 190827.docx (docx 58 kB)  

Beslut om anställning

Nästa steg; Processen vid nyanställning avslutas med en bra introduktion.