Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hela rekryteringsprocessen steg för steg

På dessa sidor finner du hela rekryteringsprocessen steg för steg som vägledning för att underlätta och bidra till att kvalitetssäkra och effektivisera processen vid rekrytering av: Teknisk, administrativ och servicepersonal, forskare, forskningsingenjörer, postdoktorer, Amanuenser och tillfälliga (intermittenta) anställningar.

KTH:s personal är vår största tillgång för att nå målet att vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola. Det är därför viktigt att rekrytering sker strategiskt, strukturerat enligt KTH:s rutiner och mallar samt med så god framförhållning som möjligt.

Arbetsprocess vid rekrytering

Rekryteringsprocessen på KTH är indelad i sex steg från det att rekryteringsbehovet uppstår till dess att en ny medarbetare är utsedd och ska introduceras. Processen beskriver rekryteringens olika steg, och ger dig praktisk vägledning. Rekryteringsprocessen ska föregås av en strategisk personalplanering där KTH:s kvantitativa och kvalitativa personalbehov planeras. Rekryterande chef i samarbete med din skolas HR genomför denna planering.

Personalplannering- anställningsprofil-sökprocess-urval-beslut-introduktion

Tidsplanering

Rekryteringsprocessen behöver få ta tid, men bör inte bli utdragen i onödan. Genom att planera in och avsätta tid till alla momenten i förväg kan man få en tidseffektiv process och minimerar risken att tappa kandidater som får andra jobb längs vägen.

En vanlig rekrytering, från beslut att rekrytera till att anställningsavtalet är påskrivet, tar ca. 2-4 månader. Därefter löper eventuell uppsägningstid från tidigare arbete.

Gå till första steget: Personalplanering