Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sökprocess

En väl utformad annons och genomtänkta sökvägar är en förutsättning för att KTH ska uppnå målet att vara en organisation som präglas av jämställdhet och mångfald.

Annonsering

En platsannons är ofta den första kontakten med sökande, utformningen av annonsen är därför en viktig del i rekryteringsarbetet. Kraven i annonsen ska bygga på den anställningsprofil/rekryteringstillstånd som är framtagen.

Tjänster vid KTH annonseras enligt KTH:s riktlinje för annonsering . Publicering av annonser hanteras av Rekryteringsannonser på Personalavdelningen (GVS), de kan även bistå med råd och tips i frågor om annonseringskanaler och sökvägar.

Mer information om annonsering finner du här.

Urvalsfrågor

Urvalsfrågor underlättar urvalsarbetet inför intervjuerna och skrivs som fritext- eller alternativfrågor i samband med annonsutformningen i rekryteringssystemet.

Exempel på urvalsfrågor:

  • Hur bedömer du dina engelska/svenska kunskaper i tal och skrift?
  • Ange namn på relevant utbildning, universitet/högskola och examensår
  • Har du erfarenhet av att arbeta inom universitet eller högskola?
  • Hur många års erfarenhet har du av arbete med ___?

Nästa steg: Urval