Rekrytering

KTH:s personal är vår största tillgång för att nå målet att vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola. Det är därför viktigt att rekrytering sker strategiskt, strukturerat och med god framförhållning.

Informationen på dessa sidor underlättar och bidrar till kvalitetssäkra och effektiva rekryteringar av:

  • Teknisk, administrativ och servicepersonal
  • Forskare/forskningsingenjörer
  • Postdoktorer
  • Amanuenser och tillfälliga (intermittenta) anställningar

Arbetsprocess vid rekrytering

Hela processen ligger numrerad och ska genomföras steg för steg i rätt ordning.

  1. Personalplanering
  2. Anställningsprofil
  3. Sökprocess
  4. Urval
  5. Beslut
  6. Introduktion

Tidsplanering

Rekryteringsprocessen behöver få ta tid, men bör inte bli utdragen i onödan. Genom att planera in och avsätta tid till alla momenten i förväg kan man få en tidseffektiv process och minimerar risken att tappa kandidater som får andra jobb längs vägen.

En vanlig rekrytering, från beslut att rekrytera till att anställningsavtalet är påskrivet, tar ca. 2-4 månader. Därefter löper eventuell uppsägningstid från tidigare arbete på 1-3 månader.

Gå till första steget: Personalplanering

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:rekryteringsannonser@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-27