Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anställnings-/kravprofil och rekryteringstillstånd

Anställningsprofil ska alltid upprättas vid rekrytering, det är verktyget som används för att definiera och synliggöra verksamhetens behov och är sedan ett vägledande styrdokument i den fortsatta rekryteringsprocessen från annons, urval och intervjuer till uppföljning och utvärdering.

Anställnings-/Kravprofil 

Rekryterande chef i samarbete med skolans HR ansvarar för utformningen av anställningsprofilen/kravprofilen som arbetas in i rekryteringstillståndet och säkerställer att den är väl förankrad. För att möjliggöra för rekryterande chef att på ett likvärdigt och säkert sätt utvärdera de behöriga sökande använder sig KTH av metoden kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att i anställningsprofilen/kravprofilen skriva in de personliga egenskaperna som krävs för att lyckas i den aktuella tjänsten.

 • Vilka uppgifter ska den anställde arbeta med?
 • Vilka kvalifikationer behövs för tjänsten, vilka är skallkrav och vilka är meriterande? Rangordna dem.
 • Vilka personliga egenskaper behövs för tjänsten? De utvalda egenskaperna ligger till grund för urvalet tillsammans med kvalifikationerna.
 • Har tjänsten ledaransvar?
 • För T/A/S-personal kan rekryteringstillstånd ersätta anställningsprofil

Rekryteringstillstånd

Rekryteringstillstånd krävs för T/A/S, forskare och forskningsingenjörer om:

 • anställningen planeras överstiga sex månader samt
 • alla tillsvidareanställningar ska ha rekryteringstillstånd oavsett omfattning i anställningen

Undantag görs för forskare med personligt riktad finansiering.

Ansök om rekryteringstillstånd:

 • Fyll i rekryteringstillståndet
 • Rekryteringstillståndet ska samverkas lokalt på din skola- HR ansvarar för detta
 • Ansökan om rekryteringstillstånd ska laddas upp i KTH:s rekryteringssystem, ansök genom att klicka på ”begär attestering”- HR ansvarar för detta
 • HR på GVS behandlar rekryteringstillståndet och återkommer med personalchefens beslut

Varför rekryteringstillstånd?

För att KTH ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om anställningsskydd (LAS § 25) och avtal om turordning för arbetstagaren inom staten (TurA-S), samt för företrädesrätten för deltidsanställda och tidigare anställda. Personalchefen kan neka ett rekryteringstillstånd.

Nästa steg: Sökprocess