Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ChatGPT och annan generativ AI-teknik – möjligheter och utmaningar

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 3 maj 2023

Publicerad 2023-05-30

I slutet av 2022 lanserades chatbotten ChatGPT, vilket ökade den allmänna medvetenheten om generativ artificiell intelligens (AI). I förlängningen kommer nog detta första steg omforma den allmänna uppfattningen av digital teknik. I detta Lunch ’n’ Learn presenterar Professor Peter Parnes (Luleå Tekniska Universitet) det senaste inom området generativ AI och belyser olika frågeställningar om hur det kommer påverka oss i framtiden. Hur kan denna typ av teknik användas i utbildningen och vad är dess begränsningar?

(Webbinariet är på engelska)

Presentatör

Peter Parnes,
Professor inom Distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet, ( www.parnes.com/blog ).

Moderator 

Fredrik Enoksson,
Forskare, ITH, Digitalt lärande, KTH.

Om webbinariet

Webbinariet inledes med en överblick av den nuvarande utvecklingen. Efter att OpenAI gjorde ChatGPT tillgängligt för alla så har intresset för generativ AI och dess möjligheter ökat kraftigt, likaså intresset för utmaningarna som detta innebär. Generativ AI kan skapa allt ifrån text och datorkod till bilder, videor och musik samt 3D-modeller. Även annan utveckling, baserad på OpenAI:s mjukvara, har skett, exempelvis GitHubs CoPilot, som kan påskynda processen vid programmering. Dessutom kommer generativa AI-funktioner snart att ingå i Microsofts produktsvit då företaget äger 49 procent av OpenAI, skaparna bakom ChatGPT.

Webbinariet avslutas med en diskussion om att reglera AI, särskilt efter att EU har föreslagit hårda regler som ställer krav på transparens och ansvarstagande vid användning av AI.

ChatGPT i klassrummet

I klassrummet kan ChatGPT hjälpa studenterna att besvara frågor i realtid och även ge dem omedelbar feedback på deras arbete. Dessutom kan stödet för flera språk underlätta inlärningen för studenter med olika (språkliga) bakgrunder. ChatGPT har dock också sina begränsningar: gratisversionen (GPT3.5) är långsammare och mindre exakt än betalversionen (GPT4), och skapar ibland meningar som inte stämmer med verkligheten.

Svårt att upptäcka fusk med hjälp av kontrollverktyg

När det gäller fusk är det svårt att med säkerhet avgöra om en student har fuskat genom att använda AI, med hjälp av de verktygen som utvecklats för att upptäcka fusk. Dessa verktyg kan bara ge en sannolikhet för att en text har skapats med hjälp av AI.

Områden som på sikt kan förbättras är verktygens förmåga till problemlösning och beslutsfattande, samt förmåga till emotionell intelligens och personalisering.

Några frågeställningar som tas upp i presentationen

  • Vad är ChatGPT (skapad av OpenAI) och vad kan det verktyget göra?
  • Hur kan ChatGPT användas i klassrummet?
  • Vilka är de största begränsningarna i ChatGPT?
  • Vad erbjuder OpenUni.ai?
  • Hur kan man förhålla sig till fusk med ChatGPT?
  • Hur ser framtiden ut för generativ AI?

Några frågor som tas upp under diskussionen

(*obs, inte med i inspelningen)

  • Vad är GPT-4 och hur kan det påverka framtiden för vissa arbeten/yrke?
  • Kan ChatGPT uppfinna sitt eget språk?
  • Eftersom originellt och kreativt tänkande är en viktig del av inlärningen, hur kan vi se till att studenterna inte använder GPT-programvara utan fortsätter att tänka på egen hand?
  • Hur kan vi bekämpa bias (snedvridning,fördomar etc) exempelvis sexism och rasism?

Innehållsförteckning för videon

Nedan länklista fungerar som videons innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på, så kommer du till KTH Play. Där ska du klicka på startknappen så startar du videon på rätt ställe.

01:35 Introduktion till seminariet

03:52 ChatGPT av OpenAI och dess användningsområden

10:31 Icke-textuella former av AI-användning (bild och video/ljud, kodning) 

18:26 ChatGPT i klass​​​​​​​rummet

22:13 Begränsningar för ChatGPT ​​​​​​​

29:32 Fusk med ChatGPT? ​​​​​​​

35:10 Integrering av artificiell intelligens bortom ChatGPT ​​​​​​​

39:57 En titt på framtiden ​​​​​​​

51:07 Behöver AI regleras? ​​​​​​​

53:00 Konsekvenser för utbildningssystemet ​​​​​​​