Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digital tillgänglighet: Nuläget och framtiden på KTH

Dokumentation från Lunch ‘n’ Learn 20 april 2022

Publicerad 2022-05-09

Dokumentation från Lunch ‘n’ Learn om digital tillgänglighet med Jan Gulliksen och Stefan Johansson, forskare inom människa-datorinteraktion. Under webbinariet introduceras varför digital tillgänglighet är viktigt, vad KTH har gjort hittills och vad som planeras framöver.

Innehållsförteckning för videon

Här är en länklista som fungerar som en innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på. När du kommit till KTH Play så klickar du på playknappen så startar videon på rätt ställe. Samtliga länkar leder till KTH Play. 

02:13 Vad digital tillgänglighet är 

06:20 Fördelning av funktionsnedsättningar hos studenter med funka-stöd på KTH 

07:50 DOS-lagen 

10:06 Tillgänglighetsgruppen på KTH 

11:12 Från särskild hänsyn till universell design 

13:03 Två parallella processer av att rätta till historiska brister samt att göra rätt från början 

14:03 Argumenten bakom att designa utbildning tillgängligt 

15:14 Vad får vi för vinster när vi börjar designa mer tillgängligt? 

17:24 Grunder för tillgänglighet 

20:03 Produktion av innehåll 

21:13 Studenters vardagsproblem i otillgängliga miljöer 

25:03 Lärares vardagsproblem i otillgängliga miljöer 

25:39 Kognitiv tillgänglighet 

28:20 IT-utveckling och verksamhetsstöd för tillgänglighet 

30:42 Vad behöver jag tänka på vid produktion eller ansvar av innehåll? 

Om webbinariet 

Presentatörer

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH och professor i människa-datorinteraktion 

Stefan Johansson, tillgänglighetsexpert  

Åsa Lindström, användbarhetsdesigner på KTH:s IT-avdelning. 

Under webbinariet presenterar Jan Gulliksen vad digital tillgänglighet är och vad tillgänglighetsprojektet på KTH gör. Stefan Johansson gör avstamp i de parallella processerna av att rätta historiska tillgänglighetsbrister och att göra rätt från början, med argument för tillgänglig design och vilka vinster som går att få. 

Stefan lyfter några grunder för tillgänglighet, innehållsproduktion samt vardagliga problem för studenter och lärare i otillgängliga miljöer. Under webbinariet presenteras även några tankar kring kognitiv tillgänglighet, där lagen inte är lika stark. 

I slutet av webbinariet presenterar användbarhetsdesignern Åsa Lindström IT-utvecklingen och verksamhetsstöd för tillgänglighet. Hon presenterar hur de olika riktlinjerna fördelar sig mellan IT-utveckling och innehållsproduktion, samt vad som är viktigt att tänka på vid ansvar eller produktion av innehåll.

Se videoinspelning med transkription i KTH Play  

Du kan klicka någonstans i texten under videon, så kommer spelaren gå till det avsnittet. Du kan också ladda ned transkriptionen som textfil inne i KTH Play, om du använder Firefox eller Safari. Om du vill slippa se transkriptionen kan du antingen välja helbildsskärm, eller se avsnittet i KTH Play där du kan välja att gömma transkriptionen genom att klicka på "Hide transcript".