Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitala möten och aktivt studentengagemang (ENG)

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 28 april 2021

Publicerad 2021-05-10

Så här kan du lyckas med Zoom-möten och aktivt lärande! I detta webbinarium presenterade Stefan Stenbom (Enheten digitalt lärande) principer och riktlinjer för att skapa och upprätthålla digitala möten som kännetecknas av aktivt lärande i kurser på hel- och deldistans. Med avstamp i ett teoretiskt ramverk för lärandeupplevelser ges både tips och konkreta exempel. Här är dokumentationen (video) från webbinariet som gavs på engelska.

Om webbinariet

Coronapandemin har gjort att undervisningen allt mer tagit form av videokonferenser och digitala möten vilket öppnar många möjligheter. Men hur kan man undvika att bara återskapa formatet av traditionell föreläsning där studenterna är passiv publik, och istället designa för aktivt lärande där studenterna är medskapare?

Designa för aktivt lärande

I presentationen utgick Stenbom från en teoretisk utgångspunkt i "utforskande gemenskap" (Community of Inquiry), ett väl utforskat teoretiskt ramverk som beskriver en lärandeupplevelse utifrån social, lärande- och kognitiv närvaro.

Ett urval av det som togs upp under webbinariet: 

  • utformning och organisering av möten
  • hur du underlättar studenternas inlärning
  • hur du föreläser i digitala möten
  • fördelar och begränsningar av kombinerad distans- och salsbaserad undervisning (dvs hybridmöten)
  • användning av webbkamera och verktyg för ökat studentengagemang.

Under webbinariet presenteras en mall som du som lärare kan använda när du förbereder och genomför digitala möten.

Se inspelningen av webbinariet om digitala möten och aktivt studentengagemang i KTH Play (på engelska)

Presentatör

Stefan Stenbom arbetar som universitetsadjunkt på enheten digitalt lärande, Institutionen för lärande (ITM) och har nästan 15 års erfarenhet inom online-, blended-, och distansutbildning. Stefan är kursansvarig och examinator i kursen Digitalt lärande i högre utbildning (LH238V).