Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur du kan använda kognitiv psykologi för att öka studenternas lärande

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 11 maj 2022

Publicerad 2022-05-30

Ett Lunch ‘n’ Learn om hur du kan använda forskningsbaserade strategier från kognitiv psykologi. Lär mer om frågebaserat lärande (retrieval practice) och hur du kan implementera det i din kurs idag. Marcus inspirerar och ger insikter i den kognitiva psykologins värld.

Innehållsförteckning för videon 

Här är en länklista som fungerar som en innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på. När du kommit till KTH Play så klickar du på playknappen så startar videon på rätt ställe. Samtliga länkar leder till KTH Play. Observera att videomaterialet är på engelska.

00:50 Presentation av samtalet

01:12 Marcus inställning till lärande 

02:12 Designa lärandemiljön för att hjälpa studenterna att bli bättre på att lära sig

03:14 Den kognitiva psykologins infallsvinkel

04:52 Att grunda utbildningsval

08:36 Strategin "frågebaserat lärande" (retrieval practice) 

09:58 Ansträngande bearbetning

10:15 Exempel på frågebaserat lärande

11:34 Aspekter av frågebaserat lärande

20:53 Frågebaserat lärande och metakognition 

21:57 Implementera frågebaserat lärande

25:45 Bra inställningar för quiz och saker att tänka på 

31:07 Andra metoder för frågebaserat lärande

33:03 Motivating students to become better learners 

33:49 Tips på hur implementering kan gå till

Om webbinariet 

Presentatör

Marcus Lithander, forskningsingenjör och lärare på KTH, med en doktorsexamen från the University of Massachusetts inom Cognitive Psychology, Applied Psychology and Prevention Science Program. Han är lärare i KTH-kurserna “Lär dig lära online”, en kurs inom livslångt lärande, och i kursen “Specialpedagogik och perspektiv på lärande och utveckling”. 

Marcus pratar under webbinariet om forskning från kognitiv psykologi, och hur vi kan använda resultat därifrån i våra kurser för att öka studenters lärande. Vi lär oss mer om några aspekter av frågebaserat lärande (retrieval practice), vad det är och sätt att motivera studenterna till ansträngande bearbetning (effortful processing).

Under webbinariet tar vi även del av distribuerat lärande (spaced practice) och förslag för hur du kan använda det. Detta inkluderar några inställningar du kan ställa in i Canvas för att använda distribuerat lärande för att trigga hämtning (retrieval) hos studenterna vid rätt tillfälle.