Till innehåll på sidan

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Publicerad 2023-11-20

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. Från och med årsskiftet gäller även att beställningar behöver göras senast 5 arbetsdagar innan tillfället.

Beställningar av KTH Digicertus Exam görs via formulär från 1 december

Från och med 1 december ska beställningar av KTH Digicertus Exam  (nedlåst examination i datorsal) göras via ett formulär. Detta förenklar hanteringen och minskar risken för fel och är ett första steg för att möjligöra mer detaljerad nedlåsning och fler funktioner i Digicertus. Fram till och med den sista november är det både möjligt att beställa så som tidigare samt genom att använda formuläret. 

Obs! I första hand är det tentaadministratörer eller liknande funktioner som ska göra beställningar.

Formulär för beställning av KTH Digicertus Exam

Sista beställningsdatum för omtentor i december och tentor i januari

För att säkerställa korrekta bokningar trots ledigheter sätts sista beställningsdatum inför de kommande omtenta- och tentaperioderna:

  • För omtentaperioden i december (18-21 december) ska beställningar göras senast 11 december. Efter 1 december måste beställning göras genom formuläret. 
  • För tentaperioden i januari (8-15 januari) ska beställningar göras senast 21 december. Efter 1 december måste beställning göras genom formuläret. 
  • För tentaperioden i mars (8-15 mars) ska beställningar göras senast 1:a mars.

Beställningar utanför tentaperioder ska göras senast 5 arbetsdagar innan

För examinationer som sker utanför tentaperioder så ska beställningar göras i formuläret senast 5 arbetsdagar innan examinationstillfället. För tentaperioder ska beställningar göras senaste 5 dagar före periodens start om inte något annat har informerats. 

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-20