Till innehåll på sidan

Mentimeter tas under förvaltning av E-lärande

Publicerad 2021-03-23

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid för både distansundervisning och salsundervisning. Det tas nu under förvaltning av E-lärande. Läs vidare om hur du kan använda Mentimeter.

Mentimeter ökar studenters interaktivitet

Mentimeter är ett fråge- och presentationsverktyg där interaktiva quizfrågor och presentationsslides kan blandas i samma presentation. Mentimeter är ett sätt att aktivera studenterna och kontrollera att de hänger med under föreläsningen, men det kan inte användas som ett examinationsmoment. Det går även att använda för att få direkt kursåterkoppling av studenterna, exempelvis för att utvärdera vad de tycker om föreläsningarna och om de har förbättringsförslag.

Mentimeter fungerar i sal och på distans

KTH har en campuslicens till Mentimeter, så att alla anställda och studenter kan använda sig av verktyget. Med Mentimeter kan lärare direkt få studentrespons på sina föreläsningar, bland annat med hjälp av quiz, polls och öppna frågor. Studenterna kommer åt frågorna genom en kod på menti.com, och eftersom studenterna svarar via en hemsida går det lika bra att använda verktyget på distans som i salsundervisning

Fördelar med Mentimeter

  • Det finns många olika typer av frågor och presentationsslides att välja mellan.
  • Mentimeter är ett användarvänligt system som är intuitivt och lätt att komma igång med både för lärare och studenter.
  • Studenterna svarar anonymt, vilket kan leda till att flera vågar svara.
  • Systemet går att använda både i distans- och salsundervisning.
  • Med mentimeter kan studenter ställa frågor till läraren.

Mer information om Mentimeter

  Mentimeter på intranätet .

Mentimeters allmänna hjälpsidor (help.mentimeter.com) .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-23