Till innehåll på sidan

Ny struktur på webbsidorna för Examination på distans

Med nya webbadresser (URL:er)

E-lärandewebben

Publicerad 2020-09-04

Webbsidorna för Examination på distans på E-lärandewebben har fått en ny sidstruktur. Därmed har även webbadresserna ändrats.

Se över din länkning

De som har länkat till sidor på Examination på distans behöver därför se över länkningen för att undvika brutna länkar. E-lärande ber om överseende för eventuella besvär detta medför.

Innehållets start-URL är: intra.kth.se/utbildning/e-larande/examination

E-lärande kommer fortsättningsvis att utveckla och förfina textinnehållet på respektive sidor inför kommande examinationsperioder.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter, mejla e-learning@kth.se

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-04