Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Planerat stöd kring kontrollskrivningar för P1

Publicerad 2020-09-03

Med anledning av rektors beslut kring kontrollskrivningar under P1 HT 2020 så kommer E-lärande att ta fram en lösning för att sätta upp särskilda kontrollskrivningskursrum i Canvas samt publicera information kring genomförande av kontrollskrivning i Canvas. Arbetet beräknas vara klart till vecka 37.

Två alternativ för 9 sep-23 okt

I korthet kommer examinatorer och lärare kunna välja mellan två alternativ:

  1. publicera och använda särskilda kontrollskrivningskursrum i Canvas (som e-lärande skapar teknisk lösning för i skrivande stund).
  2. genomföra sin kontrollskrivning i ordinarie kursrum.

Information om hur du kan genomföra kontrollskrivning i Canvas kommer att finnas på E-lärandewebben fr.o.m. måndag 7 september.

Kontrollskrivningar före 8 sep

För kontrollskrivningar som genomförs fram till och med den 8 september kan E-lärande via support skapa manuella kontrollskrivningskursrum.

Beställ via GA

Denna beställning skall komma från respektive skolas grundutbildningsansvariga (GA) till it-support@kth.se  och innehålla uppgifter om:

  • namn på kontrollskrivning
  • datum för genomförande
  • (bifoga) en lista med användarnamn@kth.se över lärare
  • (bifoga) en lista med användarnamn@kth.se över studenter

Skolans ansvar

Genomförandet av själva kontrollskrivningen med ev. vakter skapande av ev. Zoomrum och liknande leder skolorna själva som tidigare.

Tentafunka

Tentafunka behöver kontaktas separat för eventuellt stöd med hantering av funkastudenter vid digitala kontrollskrivningar.

Kontakta Funka

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-03