Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studenter berättar: Erfarenheter av förinspelat videomaterial i undervisningen

Dokumentation från Lunch ‘n’ Learn 18 maj 2022

Publicerad 2022-06-03

Ett Lunch ‘n’ Learn med en studentpanel om erfarenheter av förinspelat videomaterial i undervisningen. Teamet för webbmöte, video och streaming (WVS) presenterar om det tekniska och pedagogiska stöd som går att få inom området, och Kamilla Andersson presenterar kort om en studie som utförts av Digital kursutveckling (DKU) om studenters användande av video. Studenterna i panelen berättar om deras upplevelser av video och ger tips på när det kan vara bra i undervisningen.

Innehållsförteckning för videon (presentation)

Här är en länklista som fungerar som en innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på. När du kommit till KTH Play så klickar du på playknappen så startar videon på rätt ställe. Samtliga länkar leder till KTH Play.

00:40 Information om WVS

02:26 Information om studie från DKU om studenters användande av video för lärande

06:34 Preliminära resultat från studien

Om presentationen

Presentatörer

Per Holmgren, mediepedagog, WVS.

Kamilla Andersson, mediepedagog, DKU.

Per Holmgren berättar kort om WVS verksamhet och det erbjudande som finns för personal på KTH när det kommer till tekniskt och pedagogiskt stöd vid videohantering.

Kamilla Andersson från teamet Digital kursutveckling, DKU, informerar om en studie som utförts om studenters användande av video för lärande. Studien kommer att resultera i en del av den handfasta, praktiska informationen till lärare som vill skapa digitalt material för lärande som DKU tar fram. Under webbinariet presenteras några preliminära resultat från studien med sammanfattande drag om studenternas uppfattning och erfarenheter av videomaterial i undervisningen.

Innehållsförteckning för videon (panelsamtal)

Paneldeltagare

Leah Eriksson, student på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Tomas Nordström, student på civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik

Celine Helgesson Hallström, student på masterprogrammet i maskininlärning

Eddie Nevander Hellström, student på civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik

Efter inledande introduktioner inleddes ett panelsamtal med deltagarna. Moderator: Ulrika Nykvist, Digitalt lärande, KTH.

Samtliga länkar leder till KTH Play.

10:39 Studentpanelen presenteras

15:39 Studenterna berättar om hur de upplever att videomaterialet påverkar deras lärande

20:28 Studenterna berättar om hur de har lagt upp sina studier när det funnits videomaterial

25:26 Studenterna delar med sig av vad det är som gör videomaterialet värdefullt för dem

28:59 Studenterna delar med sig av vad de tycker om olika upplägg när det kommer till video

34:11 Studenterna berättar om hur de jobbar med repetition

35:28 Studenterna reflekterar kring hur tiden med läraren påverkas av att det finns videomaterial att tillgå

37:01 Studenterna delar med sig av några aspekter som gör att de tittar på videomaterialet

40:47 Studenterna bjuder på tips till lärare som vill ha in mer videomaterial i undervisningen

Om panelsamtalet

Under panelsamtalet berättar studenterna om sina erfarenheter av videomaterial i undervisningen, och vad de har upplevt varit bra och givande, och vad som inte varit lika bra och givande. Studenterna besvarade frågor om hur de studerar och arbetar med videomaterial och hur de resonerar kring kvalitet och användningsområden för video. Studenterna ger även några tips till lärarna om att införa förberedande videomaterial eller annat material i undervisningen utifrån sina erfarenheter.

Se videoinspelning med transkription i KTH Play

Du kan klicka någonstans i texten under videon, så kommer spelaren gå till det avsnittet. Du kan också ladda ned transkriptionen som textfil inne i KTH Play, om du använder Firefox eller Safari. Om du vill slippa se transkriptionen kan du antingen välja helbildsskärm, eller se avsnittet i KTH Play där du kan välja att gömma transkriptionen genom att klicka på "Hide transcript".