Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Panelsamtal: Hur planerar du undervisningstillfällen utifrån ditt förberedande videomaterial?

Dokumentation från Lunch ‘n’ Learn 30 mars 2022

Publicerad 2022-04-21

En paneldiskussion hölls på temat förinspelade föreläsningar och hur schemalagd tid kan planeras utifrån dessa förutsättningar. Under webbinariet diskuterades upplägg, verktyg för interaktion, delaktighet och aspekter av "omvänt klassrum" (flipped classroom).

Innehållsförteckning för webbinariet 

Här är en länklista som fungerar som en innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på. När du kommit till KTH Play så klickar du på playknappen så startar videon på rätt ställe. Samtliga länkar leder till KTH Play.  

0:43 – Per berättar om WVS:s verksamhet

3:15 – Panelsamtalets början, introduktion av deltagarna

6:46 – Ett typiskt undervisningstillfälle

11:35 – Hur förbereder ni studenterna och hur gör ni de intresserade av materialet?

16:40 – Vad för typ av material väljer ni att spela in?

23:35 – Hur påverkar arbetssättet undervisningen och studenternas lärande?

25:20 – Hur snappar ni upp diskussionspunkter och frågeställningar från studenterna innan eller under föreläsningen?

32:37 – Hur jobbar ni med diskussioner och frågeställningar i studentgrupper?

34:32 – Konkreta tips från panelen om var du kan börja vid egen utveckling.

Om webbinariet

Paneldeltagare

Niclas Hjelm, CBH, ersatt teorigenomgångar med teorifilmer på basåret som går på deldistans med mindre undervisningstid och viss zoomundervisning. 

Elizabeth Keller, ITM, använder förberedande material som introduktion till kursen och inför träffar med studenterna. 

Olle Bälter, EECS, spelat in studioproducerade videos för att ersätta föreläsningar, och har förberedande frågematerial inför träffar med studenterna. 

Kristinn Gylfason, EECS, undervisar i lärarlag och gjorde om en kurs 2015 för att jobba med den “flippad”, och jobbat med webbaserade quizzar som förberedande inför labbar. 

Webbinariet inleds med en kort presentation om WVS:s verksamhet, med fokus på installationen av ministudios, följt av ett panelsamtal. 

Under panelsamtalet berättar lärarna mer om i vilken omfattning de använder sig av videor och annat förberedande material i undervisningen och hur de hanterar studenternas reaktioner på materialet. Panelen delar med sig av några sätt som de arbetar på för att motivera studenterna att titta på materialet i förhand samt vilken typ av material de väljer att, till exempel, göra till videos. Lärarna berättar om hur deras undervisningstillfällen ser ut och vilken roll de antar som lärare. 

Några av panelens tips för att komma igång själv: 

  • Börja i liten skala 

  • Fokusera på det studenterna tjänar mest på 

  • Utveckla över tid

  • Gå en KTH-kurs för lärare för att utveckla din kurs

  • Arbeta i grupp, till exempel i lärarlag. 

Se videoinspelning med transkription i KTH Play 

Du kan klicka någonstans i texten under videon, så kommer spelaren gå till det avsnittet. Du kan också ladda ned transkriptionen som textfil inne i KTH Play, om du använder Firefox eller Safari. Om du vill slippa se transkriptionen kan du antingen välja helbildsskärm, eller se avsnittet i KTH Play där du kan välja att gömma transkriptionen genom att klicka på "Hide transcript".