Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Totalomdöme visas inte längre för studenter i nya kurs- och examinationsrum i Canvas

Publicerad 2023-08-08

Två inställningar i Canvas har ändrats, vilket påverkar alla nya kurs- och examinationsrum. Rummen kommer inte längre visa ett totalomdöme (beräknad totalsumma och bokstavsomdöme) för studenter. Dessutom kommer inlämningar som saknas inte längre tilldelas ett automatiskt omdöme. Ändringarna påverkar vyn Omdömen (Grades) för studenter och har gjorts för att motverka risken att ett felaktigt omdöme kommuniceras till studenter. Som lärare kan du ändra inställningarna själv om du vill ha det på något annat sätt.

Ingen totalsumma visas för studenterna

Tidigare presenterades en summa i Omdömesvyn för studenter. Summan beräknades automatiskt utifrån resultat på uppgifter och inlämningar som studenten lämnat in i Canvasrummet. Om kursen hade ett bedömningsschema aktiverat visades även ett bokstavsomdöme som korresponderar till totalsumman. Detta bokstavsomdöme kan ge en felaktig bild av studentens betyg i kursen, så därför tas totalomdömet bort. Observera att ändringen inte påverkar lärarens vy av omdömen. Där syns fortfarande en kolumn med totalomdömet. Bilderna förklarar hur det ser ut för studenterna innan och efter de nya inställningarna.

Omdömesvyn för studenter i Canvas. Som totalomdöme står det "Summa: 7.00 / 10.00 (C)"
Som inställningarna varit tidigare så visades ett totalomdöme i studenternas Omdömesvy. Summan och ett bokstavsomdöme syns i rutan på bilden.
Omdömesvyn för studenter. Istället för totalomdöme står det "Beräkning av summor har inaktiverats".
Med de nya inställningarna så visas inget totalomdöme. Istället informeras studenten om att beräkningen är inaktiverad.

Inget automatiskt omdöme för saknade inlämningar

Tidigare var inställningen att saknade inlämningar gav omdömet 0 procent, som tillsammans med andra inställningar gjorde att studenten kunde få ett F. Detta är ofta felaktigt, därför har inställningen nu tagits bort. Om en student inte har lämnat in ges nu inget omdöme alls.

De nya inställningarna finns i nya kurs- och examinationsrum

De ändrade inställningarna påverkar kurs- och examinationsrum som skapas efter att ändringen gjorts. För examinationsrum så finns de nya inställningarna för examinationstillfällen efter 11 augusti, det vill säga från och med omtentaperioden i augusti 2023. För kursrum så finns de nya inställningarna på kurser med kursstart efter 8 mars 2024, det vill säga från och med läsperiod 4. Om du vill ha de nya inställningarna i kursrum för kurser som startar innan dess kan du ändra inställningarna manuellt. 

Ändringarna och hur du justerar dem själv

Två inställningar i Canvas har ändrats. Du kan själv gå in och ändra dem ifall du vill gå tillbaka till de tidigare inställningarna eller om du vill ändra till de nya inställningarna redan nu (exempelvis för höstterminens kursrum).

Inställningen för att dölja totalsumma

Inställningen "Dölj slutpoäng i studentens bedömningssammanfattning" (Hide totals in student grades summary) är nu förvald i Canvasrum när de skapas. Denna ändras via kursens inställningar. Välj "fler inställningar" längst ner på sidan och använd kryssrutan för att aktivera/avaktivera inställningen. 

Inställningen för att tillämpa omdöme på saknade inlämningar

Inställningen "Tillämpa automatiskt omdöme för inlämningar som saknas" (Automatically apply grade for missing submissions) är nu inte förvald i Canvasrum när de skapas. Denna ändras i fliken Omdömen. Tryck på kugghjulet och använd kryssrutan för att aktivera/avaktivera inställningen.  

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-08