Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH E-lärande demo: lär dig mer om och påverka pågående utvecklingsprojekt

Inbjudan till demo med KTH E-lärande! (24/11)

Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av vad som händer inom olika utvecklingsprojekt kopplat till den digitala lärandemiljön på KTH. Förvaltningsobjekt E-lärande kommer kort presentera resultaten av utvalda utvecklingsprojekt med en uppföljande diskussion öppen för alla deltagare. Där kommer du ha möjlighet att ställa frågor, ge kommentarer eller bara lyssna in på diskussionen.

Tid: To 2022-11-24 kl 12.15 - 14.00

Videolänk: Online (Zoom)

Språk: Svenska

Exportera till kalender

Vi blickar framåt tillsammans med lärare och personal

Drop-in

Ställ fler frågor dagen efter!

Om du har något du vill fråga om som inte riktigt passar in i demons agenda kommer vi att hänvisa till vår drop-in som är planerad till dagen efter demon. 

Drop-in den 25/11 klockan 11-13

Demon ges av Förvaltningsobjekt E-lärande på KTH , som har ett centralt uppdrag att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH, bland annat Canvas. För att vi ska kunna skapa en så bra digital lärandemiljö som möjligt arbetar vi på olika sätt med att få återkoppling från och kommunicera med de som använder den. Denna demo är ett av dessa sätt, öppet för alla lärare och personal på KTH, där vi valt ut ett antal pågående utvecklingsprojekt vi vill presentera och diskutera.

Vi strävar efter att nå ut till alla och ha både bredd och djup i diskussionerna, så ta din chans att påverka oavsett om du är insatt i vårt arbete eller ej. Ta gärna med en kollega som kanske inte känner till oss sedan innan.

Anslut via Zoom

Mötet kommer ske digitalt, det går bra att ansluta när det passar dig. För att delta i mötet på bästa sätt så sitt gärna framför din dator, då vi kommer presentera via delad skärm samt ge alla möjlighet att delta interaktivt genom exempelvis Zoom polls eller Mentimeter.

Det är trevligt om du har kameran på men det är helt ok om du vill ha den avstängd.

Presentationer med chans att ställa frågor

Mötet kommer innefatta följande:

  • Kort presentation av E-lärande på KTH och formerna för demon.

  • KTH:s personliga meny: E-lärandes stora projekt under hösten. Hör mer om projektet och se vad vi gjort hittills.

  • Ändringar i Canvas och i stödet för undervisning på KTH:s webb: vad har hänt den senaste tiden?

  • Paus 13-13:10.

  • Canvas@KTH: ny struktur och tvåspråkighet.

  • Digital@KTH: ny kurs på väg om att skapa och publicera digitalt material.

  • Programwebben: arbetet med KTH Social och utredningen av programwebben.

  • Transfer to Ladok: förhandstitta på den nya uppdateringen som kommer i början av 2023!

Det kommer finnas möjlighet för diskussion och frågor efter varje delpresentation. 

Välkomna!