Till innehåll på sidan

Utlämning av handlingar från Canvas (120 min)

Denna workshop riktar sig främst till dig som är administratör i Canvas och hanterar utlämning av handlingar som begärts ut. Efter att ha genomfört workshopen kommer du veta hur du hämtar ut handlingar från Canvas.

Syfte

Syftet med denna workshop är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för hur man rent tekniskt går tillväga för att hämta ut handlingar från Canvas. Efter genomförd workshop ska deltagarna kunna hämta ut handlingar från Canvas med hjälp av en utlämningsguide.

Förberedelser

För att delta i workshopen måste du först ha genomfört kursen Canvas@KTH eller ha likvärdiga färdigheter i Canvas handhavande. Detta innebär att du ska kunna hitta till och använda de olika funktionerna: Omdömesboken (Gradebook), SpeedGrader, Uppgifter (Assignments) och Quiz i ett Canvasrum.

Du behöver dessutom vara:

  • administratör i Canvas eller
  • lärare eller examinator i ett examinations- eller kursrum i Canvas vars handlingar har begärts ut.  

Föranmälan krävs. 

Tidsåtgång

2 timmar. 

Lärandemål

Efter genomförd workshop ska deltagarna kunna använda sig av utlämningsguiden och hämta ut följande handlingar från Canvas:  

  • Tentamenslydelser via Uppgifter (Assignments) 

  • Studentlösningar på Uppgifter (Assignments) 

  • Tentamenslydelser via New Quiz 

  • Studentlösningar på New Quiz. 

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-06