Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Intro av Canvas – kursrum och uppgifter (120 min)

Behöver du en introduktion till Canvas utifrån ett lärarperspektiv? I denna workshop får du lära dig hur kursrum skapas och hur du fyller dem med material. Du får lära dig både att skapa nytt och hur du kopierar från en tidigare kurs.

En workshop kan beställas av alla som arbetar på KTH.

Syfte

Du introduceras till Canvas och dess grundläggande funktioner, sett från en lärares perspektiv. Exempelvis går vi igenom vad ett kursrum är, hur du navigerar i det och hur du skapar nytt innehåll.

Deltagarna förväntas vara anställda på KTH och ha liten eller ingen erfarenhet av att använda Canvas.

Förberedelser

Alla deltagare behöver ett tomt Canvasrum, en sandbox , för att kunna utföra uppgifterna.

Tidsåtgång

2 timmar.

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna kunna:

  • beskriva hur kursrum skapas i Canvas 

  • navigera i Canvas

  • ställa in startsida för en kurs 

  • kopiera innehåll till en kurs 

  • skapa innehåll i en kurs, t.ex. genom att skapa en sida  

  • skapa uppgifter och känna till vanliga inställningar  

  • beskriva hur appen "Transfer to Ladok" fungerar (överföra betyg till Ladok)