Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Framtidens utbildning på Storträffen

Utveckla lärandet och en kultur för lärande i tider av AI och omedgörliga problem

Vit text på blå platta med definitionen av princip 2.
Princip 2 i ramverket för Framtidens utbildning – Förmåga att hantera omedgörliga problem för en hållbar samhällsutveckling – är ett tema på Storträffen.

På Storträffen den 26 maj kommer du kunna se enklare posterpresentationer av utvecklingsprojekt som startar på skolorna 2023. Några av projekten kommer även ha egna diskussionsbord. Du kan också medskapa till ramverkets områden och principer.

Tid: Fr 2023-05-26 kl 12.30 - 16.30

Plats: Q-huset: Malvinas väg 6B

Språk: Engelska och svenska

Exportera till kalender

Medskapa till ramverket

Sedan KTH SoTL-konferensen  kan du som är anställd eller student på KTH bli medskapare till ramverket, då vi gärna vill beakta så många perspektiv som möjligt samtidigt som vi kan lära oss mer om och av varandras arbete på KTH.

Under Storträffen kommer det finnas skärmar med affischer för ramverkets varje område (A–E) och princip (1–13). På dessa affischer kan du sätta upp post-it med dina svar på frågor eller andra tankar du har. Du kan även bidra digitalt.

Se frågorna och bidra digitalt som medskapare till ramverket

Observera att nedan inte presenterar samtliga diskussionteman på Storträffen. Ett fullständigt program med diskussionsteman och tider kommer länkas till från kalenderartikeln Storträffen – Utveckla lärandet och en kultur för lärande i tider av AI och omedgörliga problem

Diskussionsteman: projekt som startar 2023

Projekten som är föreslagna att starta 2023 inom ramen för Framtidens utbildning kommer kort att presenteras på projektaffischer att beskåda i Q-huset. Utöver dem, kommer nedan projekt kunna diskuteras närmare vid temaborden.

Projekt om integrering av fysiska och digitala experimentella miljöer

"Vi vill integrera befintliga prototypanläggningar, maker spaces, studentlabbar och studentprojekt och aktiviteter som för närvarande "ägs" av våra fyra institutioner till en gemensam anläggning som kan gynna hela KTH. Vi har en modell för att göra detta hållbart och vill gärna välkomna fler avdelningar."

1 runda på engelska leds av Martin Grimheden, Magnus Wiktorsson, Björn Laumert och Arnold Pears.

Projekt relaterade till högskoleingenjörsprogrammen på ITM

"Genomströmning på flera HING-program faller. I Södertälje fyller vi inte på programmen. Vi har lyckats med den breddade rekryteringen men inte med det breddade deltagandet. Vi vill börja om och ha en idé till det som vi skulle vilja prata med dig om. Planen är att göra en SWOT på vår idé tillsammans."

Minst 1 runda på engelska leds av Gabriel Montgomery och Mats Nilsson.

Projekt om integrerat livslångt lärande

"Livslångt lärande, skapandet av nya möjligheter i utbildning och praktik. Hur vi paketerar det livslånga lärandet är väsentligt både till innehåll, struktur och nytta. Hur skapar vi ett livslångt lärande-koncept, där vi kan möta nya utmaningar i samhällets utveckling?"

2 rundor på engelska leds av Magnus Helgesson, Malin Wennerholm, Eva Liedholm Johnson och Stefan Peterson.

Projekt om ökad genomströmning

"Vi upplever att ett ökande antal studenter är dåligt förberedda inför KTH-studierna. Det gäller både förkunskaper (matematik, kemi, svenska) och studiestrategier/studieteknik. I projektet vill vi försöka ta reda på vad vi kan göra för att få studenterna att ta kommandot över sitt eget lärande så tidigt som möjligt. Vi vill gärna höra om era tankar, erfarenheter och lösningsförslag kopplat till detta!"

1 runda på svenska leds av Sara Naumann och Katarina Ståhl Kaltea.

Projekt om flexibelt inspelat material för aktivt lärande i fysik

"Vi står verkligen inför ett omedgörligt problem: ge studenterna inspelat material och flexibelt lärande, samtidigt att få dem att komma till campus. Detta är ett (omöjligt) projekt för att skapa ett flexibelt inspelat material som kan användas med olika typer av undervisning på campus."

1 runda på engelska leds av Anna Burvall och Marina Zelenina.