Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH inför nytt system för kursvärdering och kursanalys till HT24

En person skriver på en post it. I bakgrunden är en vägg täckt av post-its i olika färger.
Publicerad 2024-02-26

För att stärka och underlätta arbetet med kursvärdering och kursanalys så inför KTH ett nytt system med högre grad av automatisering. Det nya systemet integreras i Canvas och testas under vår och sommar 2024.

Enkelt att följa upp sin kurs

Nu utvecklas processerna och stödet för kursvärderingar och kursanalys med ett system som förenklar arbetet för lärarna, säkerställer att alla studenter ges möjlighet att besvara undersökningarna och möjliggör automatisk publicering av kursanalyser. Det tas också fram enhetliga mallar för kursvärdering, kursanalys och åtgärdsplaner för kurser med identifierade brister. 

- Det nya systemet är mer automatiserat och blir bättre integrerat i Canvas, vilket kommer att underlätta arbetet och minska tidsåtgången för lärare. Det ska vara enkelt att följa upp sin kurs, säger Leif Gifvars, kvalitetssamordnare på KTH:s ledningskansli.

Anledningen till att det nya systemet tas fram är bland annat att brister i kurser kan kvarstå från år till år, att lärare upplever det nuvarande systemet, LEQ , som krångligt och att det saknas tydliga rutiner kring hur kursvärderingar och kursanalyser ska göras. Utmaningar med dagens kursvärderingar är också att svarsenkäter inte är enhetliga, att det är låg svarsfrekvens från studenter och att kursanalyser sällan publiceras.

Systemet utvecklas under våren

Under våren utvecklas och testas systemet inför implementering höstterminen 2024. I projektet görs användningstester av systemet och mallar för kursvärdering och kursanalys utvecklas i samråd med fakultetsråd och grundutbildningsansvariga. Under period 4 sker också en pilot för att testa automatiseringsprocessen.

Vill du bidra till utvecklingen? Hör av dig till oss om du till exempel vill vara med i användningstester eller ge dina tankar om projektet. Anmäl ditt intresse till E-lärande på e-learning@kth.se .

En del av KTH:s nya kvalitetssystem

Projektet för att ta fram ett nytt IT-systemstöd för kursvärdering och kursanalys leds av IT-avdelningen genom delportfölj utbildning , som tar fram det nya systemstödet på uppdrag av fakultetsrådet. Projektet är en del av det pågående arbetet att implementera det reviderade kvalitetssystemet för utbildning.

Nyhetsartikel 8 januari 2024: Ny riktlinje för kvalitetsarbete klar

Styrdokument för KTH:s kvalitetsarbete

Projektsida: Nytt IT-systemstöd för kursvärdering och kursanalys

Projektet i korthet

  • Det nya systemet är Artologik Survey&Report som anpassas för KTH:s behov. Det nuvarande systemet LEQ  fasas ut i samband med att det nya införs.

  • Systemet testas under VT24 och införs skarpt under HT24.

  • Kursvärderingar kommer att ske per automatik med tydligare mallar vilket minskar arbetsbördan för lärare.

  • Det kommer erbjudas utbildningar, mallar och rekommendationer för det nya systemet.

Har du frågor eller funderingar?

Om du undrar något om KTH:s nya kvalitetssystem, kontakta dekanus Sofia Ritzén.

Om du undrar något om projektet för att ta fram nytt system för kursvärdering och kursanalys, kontakta projektets kommunikatör William Källback Winter.

Text: William Källback Winter