Till innehåll på sidan

Inspiration, samarbete och samsyn satte tonen för programmets första projektinternat

Projektinternat för Framtidens utbildning 3 april 2023

Ordmoln. Orden skrivs ut under rubriken "Deltagarnas förväntningar på dagen" sist i artikeln.
Publicerad 2023-04-17

Programledningen för Framtidens utbildning hade bjudit in KTH:s ledningsgrupp och skolornas grundutbildningsansvariga (GA) och vice GA för att diskutera förslag på projekt som utvecklar KTH:s utbildning. Utgångspunkten var att utvecklingsprojekten bör vara skalbara och mönsterbrytande och att de kan startas under höstterminen 2023. Inspiration, samsyn, samarbete, riktning och glädje dominerade deltagarnas förväntningar på denna soliga halvdag, som både inleddes och avslutades av KTH:s rektor Anders Söderholm.

Viktig milstolpe för KTH och Framtidens utbildning

30-tal personer sitter i u-sittning i konferensrum.
Styrgrupp och programgrupp för Framtidens utbildning diskuterar utvecklingsprojekt på Villa Källhagen.

För de allra flesta i sammanhanget var dagen unik, både för konstellationen som sådan men även som en uppstart för förändringsprogrammet. Efter dagens milstolpe kommer fler KTH-kollegor involveras och aktiveras i arbetet med Framtidens utbildning. Eller annorlunda uttryckt – utvecklingsarbete som ändå görs kan nu få en riktning och det finns bättre förutsättningar att få till synergieffekter och därmed undvika suboptimering.

Uppstart för programorganisation

Denna nya konstellation utgör också viktiga komponenter i programmets organisation. KTH:s ledningsgrupp blir programmets styrgrupp. Programgruppen – även kallad Core team – utgörs av grundutbildningsutskottets (GU) utökade mötesgrupp GUx, vars sammansättning varierar utifrån behov. GUx-möten med GA och vice GA har genomförts på månadsbasis ända sedan våren 2022 för att diskutera utbildningsutveckling och metodstöd för programmets genomförande.

Projekt för utveckling av KTH:s utbildning

5 personer diskuterar runt ett bord, en person gestikulerar med armarna.
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, visar engagemang i gruppdiskussion.

Presentationer och gruppvisa diskussioner om projektförslagen

Inledningsvis presenterade varje skola och programledningen ett 40-tal förslag på utvecklingssatsningar. Därefter diskuterades projektförslagen både gruppvis och gemensamt för samsyn över skolgränserna och för att hitta synergier mellan de olika projekten. Internatdeltagarna verkade eniga om att presenterade projektförslagen var genomtänkta, att merparten kommer och bör kunna genomföras och att det finns samordningsvinster.

Två projektportföljer

Det utkristalliserades två projektportföljer; en som har samfinansiering och därmed delvis samordning och styrning från Framtidens utbildning och en som har finansiering enbart från skolorna och/eller annan finansieringskälla. Den sista gruppen av projekt kan fortfarande dra nytta av metodstöd och samordning från Framtidens utbildning.

Joakim Lilliesköld, programledare för Framtidens utbildning, kommenterade dagen:

– Det här var en viktig dag för Framtidens utbildning och förhoppningsvis för KTH. Oerhört inspirerande att uppleva den samsyn vi har över skolgränserna om att vi tillsammans vill utveckla utbildningen på KTH. Nu går vi äntligen från en massa förarbeten och rapporter till handling. Och även om den här dagen har mynnat ut i ett antal spännande utvecklingsprojekt så är det viktigt att påpeka att det här är resultatet av en ganska snabb process under årets första månader. Vi behöver hitta former för att få fram ännu fler utvecklings- och pilotprojekt och inte minst ta lärdom av de projekt som nu går igång.

Lyssna på podd

Fikasnack om projektportföljen

Programledningen kommer under våren diskutera projektportföljen i "Fikasnack om framtidens utbildning". Välkommen med frågor och reflektioner i Zoom-chatten. Tidpunkten är ej spikad ännu, men håll utkik i Kalender – Framtidens utbildning . Under tiden kan du lyssna på tidigare avsnitt i vår poddkanal på Spotify , Youtube  eller KTH Play .

Nästa steg

De presenterade projektförslagen har kommit olika långt i förstadiet. Vissa projektidéer behöver förfinas medan andra redan har utsedda projektledare som bara inväntar ett startskott.

Programledningen för Framtidens utbildning kommer under våren att hjälpa de olika projektidéerna för att både se till att projekten kommer igång på ett bra sätt och att de förväntade samordningsvinsterna kan bli verklighet. Det handlar bland annat om att utveckla projektplanerna och att ta fram gemensamma mallar för projektdokumentation, men även metodstöd i själva projekten. Projektdokumentationen kommer att bestå av s.k. A3:or – en väl beprövad metodik som används i många projekt, inte minst inom industrin – i syfte att minska den administrativa bördan till förmån för faktiskt utvecklingsarbete.

Programledningen kommer också ge verksamhetsstödet en första översikt om projektportföljen, så att stödet och verksamheten kan taktas.

Information om projekten kommer att publiceras på webbsidorna för Framtidens utbildning.

Aktiviteten ska inlemmas i årscykeln för verksamhetsplaneringen

KTH:s rektor Anders Söderholm avslutade dagen och uttryckte önskemål om att dagens aktivitet ska återkomma på årsbasis och anpassas efter arbetet med verksamhetsplaneringen på KTH. Ett önskemål som med emfas delades ett par dagar senare i ett uppföljande möte med programgruppen.

Läs rektors bloggpost 2023-04-17: KTH bygger sina utbildningar för framtiden

Från ordmolnet

Deltagarnas förväntningar på dagen

Begreppen från ordmolnet "rabblas" nedan i textformat (som kan läsas av en skärmläsare, till skillnad från text i en bild).

Horisontalt: Inspiration, samsyn, samarbete, glädje, digitalisering, strategidiskussion, lära något nytt, innovationshöjd, prioritera aktiviteter, viss överblick, nyskapande, gemensam förståelse, bättre samordning, strategiskt fokus, alignment med fru, kollegialitet, prioritering, tydliga projekt, framåt tillsammans, bättre överblick, verkstad, starta fu på bred front, struktur, korskoppling, pågående och planerade arbete, synergieffekter, återkoppling, nya idéer, få tydlig bild av, goda exempel, ombyggnad, nytänk, utbyta erfarenheter, kth-perspektiv, diskussion, positiv energi.

Vertikalt: riktning, kultur, engagemang, kunskap, villa, hus, idéer, ett kth, text högt i tak, mingla, kreativitet, helhetsbild.

Text: Sofie Kim och Per Fagrell

Relaterat

Programledning för Framtidens utbildning

KTH:s ledningsgrupp

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-17