Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmälan är öppen till SoTL 2023

SoTL logo Framtidens utbildning
Publicerad 2022-12-02

Konferensen är gratis och kommer att hållas på KTH Campus Valhallavägen i D-huset. Keynote talare kommer att streamas och vissa presentationer kommer att visas i hybridformat.

Inbjudna talare

Vi är glada att kunna presentera 2023 års huvudtalare.

Vår inledande huvudtalare kommer att vara Astrid Söderbergh från Stockholm Universitet, som kommer att tala om metoder för ramverket inom högre utbildning och om omvandling av undervisnings- och inlärningsmiljöer.

Våra andra huvudtalare kommer från KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Presentationen beskriver hur en grupp kollegor från partneruniversiteten i Stockholmstrion och University of Tokyo förde en online-dialog om utbildning för hållbar utveckling, vilket resulterade i inledandet av gemensamma forsknings- och utvecklingsaktiviteter om transformativ hållbarhetsutbildning.

Vår end note är Arnold Pears, prefekt för Institutionen för lärande, kommer att presentera idéer om hur man kan se till att studenterna får autentiska och värdefulla inlärningserfarenheter genom individualiserade inlärningserfarenheter, och hur campusinstitutionerna måste se över sina resurser, både ekonomiskt och tekniskt.
Läs mer om våra inbjudna talare 

Vi har en hel dag med presentationer, workshops, rundabordssamtal och massor av Poster diskussioner som du kan delta i.
Läs mer om SoTL 2023 Framtidens Lärande - Lärande för framtiden

Anmäl dig nu