Till innehåll på sidan

KTH SoTL 2023: Framtidens lärande – lärande för framtiden

Den femte konferensen för KTH Scholarship of Teaching and Learning hålls den 7 mars på KTH i samarbete med Stockholm Universitet och Karolinska Institutet (Stockholm Trio). Konferensen är kostnadsfritt.

Scholarship of Teaching and Learning logo - 2023 Framtidens Lärande

Tema 7 mars 2023: Framtidens lärande – lärande för framtiden

Läs mer om Framtidens utbildning

Principer för KTH:s utbildning

Tre ungdom framför en storbildskärm som visa en virtuell person

Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer.

Rektor Sigbritt Karlsson om framtidens utbildning

Foto: Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor

"KTH kopplar helhetsgrepp om framtidens utbildning" (bloggpost 2022-04-20)

ITM:s GA och vice skolchef om framtidens utbildning

Öppen bok svävar i luften i ett mörkt bibliotek. Fotomontage av Jaredd-Craig (Unsplash)

"Focusing on Future Education" (bloggpost svenska+engelska 2022-04-26) 

Vilken typ av undervisning vill vi ha i framtiden? Vad bör göras för att förbereda vår högskola för framtiden? På vilket sätt kan vi uppnå en balans mellan det nya och gamla undervisningen? Allt detta och mycket mer är vad vi avser att presentera och diskutera under dagen den 7 mars SoTL 2023.

KTH SoTL: konferens för undervisning och lärande

KTH-konferensen för undervisning och lärande – Scholarship of Teaching and Learning – riktar sig till alla lärare, pedagogiska ledare, ledningsgrupper,personal för utbildningsadministration och studenter vid KTH.

I år har vi bjudit in våra kollegor Stockholms universitet och Karolinska institutet att bidra med sina pedagogiska idéer och vara en del av konferensen som en del av Universitetsalliansen Stockholm Trio .

KTH logotyp, SU logo och KI logo

Vad "Scholarship" innebär

 • Engagera sig i andras vetenskapliga bidrag inom området undervisning och lärande.

 • Reflektera över sin egen undervisning och studenternas lärande inom ett visst område.

 • Kommunicera och sprida god praktik och teoretiska kunskaper runt undervisning och lärande i allmänhet och inom det egna ämnet.

(Martin et. al. Communicating the scholarship of teaching. Developing scholarship in teaching)

Bidra och nätverka med dina kollegor!

Vi uppmuntrar alla KTH, KI & SU-anställda och studenter som är intresserade av undervisning och lärande att presentera projekt, forskning eller pedagogiskt utvecklingsarbete som du och/eller dina kollegor har gjort. Konferensen välkomnar ett antal format: presentation, workshop, rundabord, Debatt eller poster.

En grupp människor som äter lunch tillsammans stående

Exempel på konferensinnehåll

 • Utbildningsutmaningar, möjligheter och lösningar, såväl digitala som fysiska.
 • Implementerade blandade/hybrid undervisningsformer i din kurs som du vill dela med dig.
 • Andra pedagogiska idéer och förslag som du har använt.
 • Projekt som du är involverad i och som du vill presentera eller diskutera.
 • Som alltid med KTH SoTL välkomnar vi också andra idéer och ämnen relaterade till lärande.

Målet är att du som deltar ska

 • få med dig något användbart till din egen praktik
 • bidra till och inspireras av en diskussion om morgondagens ingenjörsutbildning
 • få tillfälle att utvidga ditt nätverk

Instruktioner för bidrag

Kom med dina bidrag, idéer och diskussioner - Inlämning av bidrag öppnar den 1 september. Läs mer på vår sida Instruktioner för bidrag 2023 .

Kontakt

Vänligen skicka dina frågor, förslag och idéer till: kth-sotl@kth.se

Projektgrupp