Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Keynote talare till KTH SoTL 2023

Programkommittén för KTH SoTL 2023 är mycket glad över att kunna presentera keynote talarna för SoTL 2023-konferens. Den femte konferensen för KTH Scholarship of Teaching and Learning var den 7 mars 2023 med Stockholm trio som huvud tema.

Introduktion & Välkommen til KTH SoTL 2023

Rektor Anders Söderholm

KTH rektor Anders Söderholm talar i detta introduktionstal på KTH SoTL 2023-konferensen om vad vi måste reflektera över och vidta åtgärder för framtidens utbildning. Han talar om livslångt lärande, hur en framtida laboratoriemiljö bör se ut och vilken typ av miljöer vi behöver för att möta behoven hos framtida studenter. Han nämner också det framtida utbildningsprogrammet och nämner några av de 13 principerna.

"Vi vet inte hur framtiden ser ut, det är ju det som är den inneboende egenskapen i framtiden. Men vi har alla ett ansvar att faktiskt fundera och försöka vara med att skapa goda förutsättningar för framtidens utbildning". 

"Det handlar ju om vad våra studenter möter i framtiden när de är ute på arbetsmarknaden. Att kunna utveckla kunskap och profession inte bara för sitt ämne och i sitt ämne, utan också att utveckla förmåga för att hantera det ämnet".

(Filmen ha engelska undertexter också)

Keynote 1

Astrid Söderbergh Widding – Vad är Stockholm Trio?

Astrid Söderbergh Widding  

Astrid Söderbergh Widding är professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet. Hon är ordförande i styrelsen för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund och i Bibsamkonsortiet samt ledamot i styrelserna för bland annat Aarhus universitet och Henrik Granholms stiftelse. 2018 tilldelades hon HM Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band och är därtill ledamot av Academia Europaea, Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien. Hon är nu också ordförande för Stockholm Trio samarbete.

Keynote 2

Stockhom Univeristet, Karolinska Institutet & KTH

Presentationen beskriver hur en grupp kollegor från partneruniversiteten i Stockholmstrion och University of Tokyo förde en online-dialog om utbildning för hållbar utveckling, vilket resulterade i inledandet av gemensamma forsknings- och utvecklingsaktiviteter om transformativ hållbarhetsutbildning. (Filmen är på engleska)

Författare

Här är en översikt över författarna till denna presentation Transformative sustainability learning in profession-oriented higher education

Anders Rosén

Anders Rosén – KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)

Lektor på ingenjörsutbildning vid institution för lärande på KTH och arbetar med forskning, utveckling och lärarutbildning, med särskilt fokus på hållbarhetsutbildning, utmaningsdriven utbildning och utbildningsomvandlingar. Han har också en ledande roll i den pågående uppdateringen av CDIO-ramverket, särskilt när det gäller hållbarhet och hållbar utveckling, och i främjandet och utvärderingen av integrationen av hållbarhet i KTH:s utbildningsprogram.

Marie Magnell

Marie Magnell – KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)

Doktor i teknik och lärande är adjunkt vid institutionen för lärande på KTH, avdelningen för Lärande i STEM Hon är ansvarig för LH231V Lärande och undervisning i högre utbildning 7,5 hp.

Shu-Nu Chang Rundgren

Shu-Nu Chang Rundgren – Stockholm Universitet 

Professor i didaktik vid institutionen för pedagogik vid Stockholms universitet. Hon är också vetenskaplig ledare och samordnare för forskningsgruppen för  Educational Research in Citizenship Competences (ERiCC) 

Hennes forskningsfokus har varit undervisning och inlärning av socioscientific issues (SSI) och informella argumentationsfärdigheter om nya frågor som till exempel klimatförändringar och kontroversiella frågor som uppstår i samband med pandemier. 

Ulf Fredriksson

Ulf Fredriksson – Stockholm Universitet 

Docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet. Hans forskning har fokuserat på läsning, elever med invandrarbakgrund, lärande för att lära sig, användning av IKT i skolan samt jämförande och internationell utbildning. Han har deltagit i flera studier av elevers läsförmåga i olika kommuner och i PISA (Programme for International Student Assessment). Han fick 2003 års pris från Eve Malmquist Fund for Reading Research. Han är medlem av referensgruppen för den svenska delen av PIRLS-studien (Progress in International Reading Literacy Studies) och styrelseledamot i Education International Research Institute i Bryssel.  

Matti Nikkola

Matti Nikkola – Karolinska Institutet 

Han är chef för utbildningen i cell- och molekylärbiologi. Han är också vice ordförande och KI-samordnare för NorDoc health, ett nordiskt konsortium för samarbete inom forskarutbildning. Medlem av KI:s råd för lärandemiljö och KI-samordnare för sommarkollegieprogrammet tillsammans med Keio University, Beijing University Health Science Center, King's College London och Karolinska institutet han är också KI-samordnare för samarbete med Berättarministeriet.se.

Lena Ström

Lena Ström – Karolinska Institutet 

Lena Ström är universitetslektor och forskningsgruppsledare vid Karolinska Institutet, med ett flertal internationella forskningssamarbeten. Hon har mer än 20 års erfarenhet av undervisning, pedagogisk utveckling och kursorganisation. Hon är för närvarande ansvarig för master- och doktorandkurser, undervisar på biomedicinprogrammet och en av de lärare som utvecklar den vetenskapliga utbildningen i KIs nya sexåriga läroplan för medicin.

Läs mer om hennes forskning här

Auto-Kitamura

Yuto Kitamura – University of Tokyo

Yuto Kitamura är Professor vid Graduate School of Education, University of Tokyo. I 2022 blev han promoverad till hedersdoktor vid Stockholm universitet. Han har arbetat vid Unescos utbildningssektor i Paris som biträdande utbildningsspecialist och undervisat som docent vid Graduate School of International Development, Nagoya University och Department of Education, Faculty of Human Sciences, Sophia University. Han har varit Fulbright-stipendiat vid George Washington University, gästprofessor vid universitetet i Dhaka i Bangladesh och har varit medlem av den internationella rådgivande nämnden för Master of Education-programmet vid Royal University of Phnom Penh i Kambodja.

Han har specialiserat sig på “comparative education” och studier av utbildningsutveckling. Han har bedrivit omfattande forskning om utbildningspolitik i utvecklingsländer, särskilt i Syd- och Sydostasien. 

End note

Arnold Pears Education futures - How will AI & ML transform higher Education

Arnold Pears, prefekt för Institutionen för lärande, presenterad idéer om hur man kan se till att studenterna får autentiska och värdefulla inlärningserfarenheter genom individualiserade inlärningserfarenheter, och hur campusinstitutionerna måste se över sina resurser, både ekonomiskt och tekniskt. (Filmen är på engleska)

Arnold Pears
Fotograf Anneli Nygårds

Arnold Pears  

Arnold Pears är professor och chef för Institutionen för lärande vid KTH. Hans forskningsintressen omfattar modeller för framtida lärande inom data- och ingenjörsutbildningar, datalogiskt tänkande som en central kompetens för framtiden och modeller för effektivt lärande. Arnold är för närvarande vice ordförande för publikationer i IEEE Education Society och är aktiv i organiserandet av internationella och nationella konferenser om ingenjörsutbildning. Han har publicerat över 100 publikationer i IEEE- och ACM-konferenser och -tidskrifter.