Till innehåll på sidan

Om utbildningsplattformen i Fikapodden

Skärmdump: Patric, Johan och Joakim i Zoom.
Publicerad 2021-10-26

I Fikapoddens avsnitt 32 pratar Joakim Lilliesköld om KTH:s IT-plattformar i allmänhet och utbildningsplattformen i synnerhet; vilka ingår, vad görs och hur jobbar man? Fikapodden är ett informellt initiativ av Johan Flid Fridell och Patric Jansson som jobbar på IT-avdelningen. Välj att lyssna via Spotify eller se/lyssna via Youtube eller KTH Play.

Relaterat innehåll

Om Plattformen för utbildningens digitalisering

Se utbildningsplattformens vision, organisation, kontaktuppgifter och formulär om du har förbättringsförslag till IT-stödet för utbildning på sidan om Delportfölj utbildning .

Styrgruppsordförande om strategisk styrning via IT-plattformarna vid KTH

Joakim Lilliesköld har många hattar i olika sammanhang på KTH; förutom att vara ledamot i både fakultetsrådet och utbildningsnämnden är han även styrgruppsordförande för Plattformen för utbildningens digitalisering, som även kallas utbildningsplattformen.

Det är i rollen som styrgruppsordförande som han här gästar Fikapodden (läs mer information om Fikapodden längre ned). Under en halvtimme berättar han generellt om plattformarnas funktion på KTH och specifikt om vad utbildningsplattformen gör, både arbetssätt och leveranser.

Lyssna på avsnitt 32 i Spotify

Om du inte har tid att lyssna på hela poddavsnittet (31 minuter) kan du via nedan länkar gå direkt till tidsangivna samtalsämnen i den filmade Youtube-versionen, eller skumma igenom transkriptionen av det som sägs via KTH Play.

Tidsangivelser för videoinspelningen på Youtube

Samtliga länkar går direkt till angivet innehåll i Fikapoddens kanal på Youtube.

01:00 Vad är detta för typ av plattform?

02:53 Vad finns under utbildningsplattformens "hatt"

04:35 Svårigheter med att samordna målbilder och arbetssätt med användarperspektiv

09:10 Digitalisering förutsätter att vi jobbar tillsammans på tvärsen

10:12 Kristeamet: arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)

13:40 Större satsningar som görs t.ex. digital examination

16:15 Satsning på kursinformation (kurs-PM och canvasmallar) – efterfrågas av studenter

18:50 Identifiera behov och förankringsarbete

21:21 Missuppfattningar om syftet med digitalisering – t.ex. papperstentor

23:00 Mål: transparens om prioriteringar samt enskildas behov vs nytta för många

25:30 Vad händer under utbildningsplattformens hatt i närtid?

Se videoinspelning med transkription i KTH Play

Du kan klicka någonstans i texten under videon, så kommer spelaren gå till det avsnittet. Om du vill slippa se transkriptionen kan du antingen välja helbildsskärm, eller se avsnittet i KTH Play  där du kan välja att gömma transkriptionen genom att klicka på "Hide transcript". I KTH Play kan du också ladda ned transkriptionen nedan som textfil (men om du använder webbläsarna Safari eller Firefox kan du ladda ned transkriptionen som textfil från denna sida). 

Om Fikapodden

Fikapodden är ett initiativ av IT-avdelningens medarbetare Johan Flid Fridell och Patric Jansson. Varje torsdag klocka 12.00–12.30 pratar de om digitalisering och arbetskultur från olika perspektiv, med eller utan gäster.

Syftet är att under lediga former (det som sägs är inte officiellt KTH:s eller IT-avdelningens åsikter) främja digitaliseringskulturen på KTH genom att prata om allt från konkreta verktygstips och arbetsmetoder till strategiska frågor kring digitalisering. Som en bieffekt bidrar Fikapodden till att öka kännedomen om KTH-kollegors verksamhet och vardag. 

Kontakt

Har du idéer/önskemål om vad Johan och Patric ska ta upp i podden, kontakta någon av dem: 

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-26