Till innehåll på sidan

Så här använder du lärandemål i Canvas för målrelaterade betygskriterier

Publicerad 2021-06-02

Funktionen "Lärandemål" (Outcomes) ger dig som lärare en möjlighet att använda målrelaterade betygskriterier i Canvas. Du kan koppla dina mål till olika studentaktiviteter, så som uppgifter, och lämna feedback både med och utan poäng till dina studenter.

Kom igång med målrelaterade betygskriterier i Canvas

Enligt rektorsbeslut ska målrelaterade betygskriterier  införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala. E-lärande har tagit fram en guide för hur du som lärare kan komma igång med, ställa in och använda "Lärandemål" för att kommunicera betygskriterierna i din kurs till dina studenter.

Läs vidare på sidan om Funktionen Lärandemål i Canvas .

Om du redan är igång med Lärandemål

Lärandemål har varit tillgängligt i Canvas under flera års tid, och några lärare är redan igång med användningen, men oftast i begränsad utsträckning. Om du som lärare vill få ut mer av funktionen, exempelvis en sammanställning och översikt för dig och dina studenter, behöver du aktivera "Bedömningsöversikt för måluppfyllelse" och "Studentöversikt för lärandemål". Läs mer på sidan Bedömningsöversikt för måluppfyllelse för lärare och studenter .

Frågor?

Vill du lämna återkoppling på funktionen? Har du frågor och behöver support? Kontakta oss genom att skicka ett mejl till e-learning@kth.se  och märk mejlet "Lärandemål i Canvas".

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-02