Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storträffen VT 2024: För relevans och kvalitet i utbildningen vid KTH

Människor som nätverkar
Publicerad 2024-05-15

Storträffen vårterminen 2024 erbjöd en plattform för livliga diskussioner och kunskapsutbyte mellan deltagare med många olika bakgrunder. 33 vitt skilda teman med utbildningsanknytning diskuterades i tre rundor och fyllde Q-husets alla lärosalar. Här ser du en sammanfattning av Storträffen, inklusive inspelat material.

Sofia Ritzén

Invigning av Storträffen

Sofia Ritzén , dekanus vid KTH, öppnade Storträffen med ett varmt välkomnande och betonade dess växande betydelse inom KTH. Hon noterade att ledarskap och programinnehåll är under utveckling och framhöll evenemangets viktiga roll i utformningen av KTH:s utbildningsutveckling.

Det övergripande temat "För relevans och kvalitet i utbildningen vid KTH" genomsyrade hela evenemanget. Diskussionerna tog upp bland annat på innovativa pedagogiska metoder, strategier för studentengagemang och integrering av hållbarhetsprinciper i läroplanen.

Mikael Lindström , prorektor för KTH, berömde universitetets prestationer och betonade vikten av samarbete med industripartner. Han redogjorde för KTH:s strategiska initiativ för att ta itu med samhällsutmaningar och utbilda framtida ledare som kan driva hållbar förändring.

Farazee Asif

Keynote Farazee Asif

Farazee Asif , mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2023, höll en presentation med fokus på hans personliga resa, undervisningserfarenheter och perspektiv på utbildning. Han började med att uttrycka sin tacksamhet för erkännandet och berättade att han inte skulle föreläsa om pedagogik, utan snarare ge inblickar i sin egen undervisningsmetod. Asif berättade om sin uppväxt i Bangladesh och betonade den samhälleliga pressen och utbildningssystemets fokus på betyg snarare än förståelse. Han berättade om sina tidiga erfarenheter av undervisning, som började vid nio års ålder, och om sitt beslut att satsa på en akademisk karriär när han var 18 år efter att ha exponerats för en mer öppen akademisk miljö.

Föredraget handlade också om Asifs undervisningsfokus på principer för cirkulär ekonomi i tillverkningssystem, och lyfte fram de unika aspekterna av den kurs han undervisar i på KTH. Han framhöll kursens teoretiska grund, som utvecklats genom forskningssamarbete, och dess praktiska tillämpning i seminarier och projektarbete. Asif avslutade med att förespråka studentinflytande och självlärande i utbildningen.

Intervju med Asif: "Studenternas idéer kan bli spin off-företag”

Gabriel Montgomery
Gabriel Montgomery, Universitetsadjunkt ITM

Framtidens utbildning

Framtidens utbildning är ett förändringsprogram med ett ramverk som ska hjälpa oss att vara proaktiva och strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.​ Ramverket består av 13 principer som är klustrade i 5 områden.

Framtidens utbildning på KTH

Den första omgången av projekt inom KTH:s utvecklingsprogram Framtidens utbildning på KTH börjar bli klar, och vi kan ta del av de första resultaten, lärdomarna och möjligheterna. Affischer för alla projekt i den första omgången visades upp på Storträffen.

Projekt inom Framtidens utbildning med startår 2023

Ring Klocka

Sammanfattning, reflektion och slutsats

Med ett starkt fokus på inkludering och studentmedverkan visade Storträffen KTH:s engagemang för excellens inom utbildning och dess roll som drivkraft för positiv samhällsförändring.

Sammanfattning av diskussionerna vid Storträffen (pdf 158 kB) .

Mellan de återkommande storträffarna kan frågor om utbildningsutveckling diskuteras i KTH:s så kallade PriU-grupper  som är öppna för både lärare, administrativ personal och studenter.