Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Projekt med startår 2023

Den första omgången utvecklingsprojekt inom Framtidens utbildning startade 2023 och har börjat visa sina första resultat, lärdomar och möjligheter. Läs mer på respektive projektsida nedan.

Om du saknar ett projekt i nedan listning, så beror det på att projektet senarelagts eller att innehållet ännu inte tagits fram och publicerats. Mejla eventuella frågor till framtiden@kth.se .

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-05-09
F01-ABE Integrerat livslångt lärande​
F02-ABE Omedgörliga problem i en hållbar kontext​ inom samhällsbyggnad
F03-ABE Designstudions pedagogiska landskap
F04-CBH Digital och kontinuerlig examination
F05-CBH Breddad och relevant rekrytering till masterprogram
F06-CBH Ökad genomströmning
F07-CBH Utveckling av programstrukturer på avancerad nivå
F11-EECS Masterprogram i hållbar digitalisering
F12-EECS Lärarlag och kritiska vänner
F13-EECS Kvalitet och mångfald i examination inom program
F14-ITM Möbius – tekniskt basår i Södertälje
F15-ITM HING i Industriell teknik med en ingång och flera utgångar
F16-ITM Modularisering av studier på avancerad nivå (M-SPAN)
F17-ITM Product Innovation and Manufacturing Open Lab – PRIMO Lab
F18-SCI Nulägesanalyser för programombyggnad
F19-SCI Storskalig examination
F20-SCI ​​Flexibelt inspelat material för aktivt lärande
F21-SCI Progression av studenters friläggningsförmåga
F22-SCI Datadriven meritvärdering vid antagning till masterprogram
F23-SCI Integrera ämnes- och yrkesrollsnära HU och JML