Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digital och kontinuerlig examination

Projektet utforskar digital bedömning via KTH Digicertus Exam (Safe Exam Browser) både som en kontinuerlig delbedömning av teorimoduler genom Canvas-quiz och som tentor med ritnings- och essäfrågor. Denna implementering kommer för första gången att möjliggöra digital bedömning av högre konceptuell förståelse inom bioteknik och kemirelaterade ämnen.

För mer information, se vår engelska sida

F01-ABE Integrerat livslångt lärande​
F02-ABE Omedgörliga problem i en hållbar kontext​ inom samhällsbyggnad
F03-ABE Designstudions pedagogiska landskap
F04-CBH Digital och kontinuerlig examination
F05-CBH Breddad och relevant rekrytering till masterprogram
F06-CBH Ökad genomströmning
F07-CBH Utveckling av programstrukturer på avancerad nivå
F11-EECS Masterprogram i hållbar digitalisering
F12-EECS Lärarlag och kritiska vänner
F13-EECS Kvalitet och mångfald i examination inom program
F14-ITM Möbius – tekniskt basår i Södertälje
F15-ITM HING i Industriell teknik med en ingång och flera utgångar
F16-ITM Modularisering av studier på avancerad nivå (M-SPAN)
F17-ITM Product Innovation and Manufacturing Open Lab – PRIMO Lab
F18-SCI Nulägesanalyser för programombyggnad
F19-SCI Storskalig examination
F20-SCI ​​Flexibelt inspelat material för aktivt lärande
F21-SCI Progression av studenters friläggningsförmåga
F22-SCI Datadriven meritvärdering vid antagning till masterprogram
F23-SCI Integrera ämnes- och yrkesrollsnära HU och JML