Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sista dag att sätta läsårsplan för läsåret HT22/VT23 i status "Villkorligt godkänd" i Kopps (program med höststart)

Status på läsårsplanen ändras automatiskt från "Villkorligt godkänd" till "Godkänd" när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänd”. 

Tid: Må 2022-01-17 - 23.59

Exportera till kalender

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-28