Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Behörighetsförändring i profil Utbytesstudenter

Behörigheten för kursantagning är stängd i Ladok för de användare med behörighetsprofil Utbytesstudenter. Behörigheten, för samma profil, att anta inresande utbytesstudenter på avtalstillfälle är öppen.

Tid: On 2021-11-17 - Må 2021-11-29

Plats: Ladok

Exportera till kalender

Endast Ladokanvändare med behörighetsprofil Utbytesstudenter berörs.

För att kunna öppna behörigheten till antagning på avtal för inresande utbytesstudenter till VT22 är behörigheten att anta på kurs stängd under denna period.

Meddelande skickas ut via Canvas till berörda användare.

När antagningen till avtalstillfälle är klar återställs behörigheterna igen. Ett meddelande till berörda användare skickas ut via Canvas när det är klart.

Frågor gällande Ladok eller om en utbytessstudent akut behöver antas på kurs nuvarande eller tidigare termin hänvisas dessa till ladok@kth.se .