Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ladokträff, tillgodoräknande på forskarnivå

Ladokträff om andra meriter och andra resultat i tillgodoräknanden på forskarnivå

Tid: On 2022-10-19 kl 13.00 - 15.00

Plats: Rum Arabella på Teknikringen 1, plan 4

Språk: Svenska

Medverkande: Ladoksupporten

Kontakt:

Ladoksupporten Ladoksupporten ladok@kth.se

Exportera till kalender

Denna träff riktar sig till användare som arbetar i Ladok med andra meriter och andra resultat i tillgodoräknanden på forskarnivå

Ladoksupporten har fått in frågor från användare om andra meriter på forskarnivå och vi bjuder nu in till en användarträff för att gå igenom och prata om:

  • Olika grund för tillgodoräknande på forskarnivå: Annan merit och Annat resultat, vad passar till vad?
  • Inläggning av andra meriter på forskarnivå i Ladok
  • Kluriga ärenden utifrån inskickade exempel från er användare

Eftersom en del av träffen syftar till att titta på kluriga exempel önskar vi att ni i förväg skickar in exempel på tillgodoräknandeärenden där det finns frågetecken i hur det ska läggas in i Ladok. Vi ser gärna att det kommer in ett till två exempel per skola så vi får några konkreta fall att reda ut.

Förbered er också genom att titta på lathundarna som redan nu har fått vissa uppdateringar: Lathundar tillgodoräknande och examen . För denna träff är det lathunden för andra meriter på forskarnivå som är aktuell.

Träffen hålls på plats. Det kommer att finnas utrymme för att testa själv, ta därför med egen dator.

Välkommen med anmälan, senast 12 oktober via anmälningsformulär .

För att skicka in exempelärende i förväg, mejla till ladok@kth.se, senast 12 oktober. Skriv ”ärende till Ladokträff om TG på forskarnivå” i ämnesraden.