Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nu byts systemet för schemaunderlag

Från Kopps till TimeEdit Preferences

Grön ikon (text: TE) på gul platta. Grön text: Välkommen till TE Preferences.
Publicerad 2023-10-24

Schemat för höstterminen 2024 (HT24) kommer att läggas med KTH:s nya system (formulär) för schemaplanering. I implementeringsarbetet kommer verksamhetsstödet (VS) manuellt flytta över schemaunderlaget från Kopps (automatisk migrering är ej möjlig). Inför skolornas hantering av schemaunderlag för HT24 kommer workshoppar erbjudas och manualer finnas tillgängliga på intranätet.

Aktiviteter för systembytet inför schemat HT24

Manuell migrering av verksamhetsstöd (VS)

Med start i november kommer verksamhetsstödet att manuellt börja fylla i schemaunderlagen från HT23 (återfinns i Kopps) i TimeEdit Preferences. Tyvärr går det inte att automatiskt kopiera in dessa underlag från Kopps.

Detta arbete kommer att ske i form av workshoppar.

Se årets planerade workshoppar i Schemas kalender

VS förbereder schemaunderlag för HT24

De inlagda underlagen i TimeEdit Preferences kommer sedan i december kopieras och utgöra utkast till schemaunderlag för HT24.

Skola hanterar utkast för schemaunderlag HT24

Därefter kommer utkasten till schemaunderlag HT24 att hanteras i enlighet med varje skolas rutiner och tidplan för schemaläggning, men denna gång i TimeEdit Preferences.

I detta arbete kommer Schemagruppen erbjuda supportstugor i zoom och på plats, dessa kommer att dyka upp i Schemas kalender .

Manualer kommer finnas på Schemagruppens webbsida Lämna in schemaunderlag .

Kontakt

schema@admin.kth.se

Projektet Ersätta Kopps schemaunderlag (EKS)

Bättre användbarhet i ett effektivare och säkrare system för schemaunderlag.

KTH:s digitalisering av utbildningsverksamheten ställer nya krav på systemstödet för schemaunderlag. Idag finns systemstödet i Kurs- och programplaneringsverktyget, Kopps, som bygger på gammal teknik. TimeEdit (TE), leverantör av schemasystemet, har tagit fram en modul för hantering av schemaönskemål, TE Preferences, som KTH nu byter till och vars utveckling KTH har varit med och påverkat. Målet med systembytet är att det ska:

  • vara lättare att använda,
  • möjliggöra mer automatiserade schemaunderlag,
  • minska risken för fel och
  • sänka förvaltningskostnaden.

Läs mer om projektet på sidan EKS-projektet: Nytt formulär för schemaunderlag .