Till innehåll på sidan

Studievägleda programstudent som ej ligger i fas med sina studier, antagna från och med höstterminen 2018

Processmodell och aktiviteter för studievägleda programstudent som ej ligger i fas med sina studier, antagna från och med höstterminen 2018

Processmodell

Studievägleda programstudent som ej ligger i fas med sina studier, antagna from Ht 2018 (pdf 75 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse: Tidpunkt infaller för uppföljning av uppnådda studieresultat. Tidpunkt infaller för att följa upp programstudent med individuell studieplanering.

1 Följa upp programstudenters studieresultat

2 Kontakta programstudenter som ej uppfyller kraven

Alternativ starthändelse: Programstudent kontaktar studievägledare/ koordinator.

3 Studievägleda programstudent

4 Spärra via NyA/Ladok kurser som student är antagen till men inte ska läsa

Om student väljer att inte studera nästkommande läsår/termin/period:

Om studieavbrott

Resultat: Student har formellt avbrutit sina studier

Om studieuppehåll

Resultat: Student har fått beslut på ansökan, avslag eller beviljande.

Om student väljer att fortsätta studera nästkommande läsår/termin/period:

Om student inte har en individuell studieplanering:

5 Göra individuell studieplanering

Om student har en individuell studieplanering:

6 Uppdatera befintlig individuell studieplanering

7 Förbereda för kurstillfällesbyte

8 Anta till kurstillfälle/inriktning, samt ta bort spärr

9 Registrera/omregistrera på kurs i Ladok för studenter

Om ej webbregistreringsperiod:

10 Registrera/omregistrera på kurs i Ladok

Resultat: Programtudent har fått stöd och vägledning i sin studieplanering. Studerar enligt individuell studieplanering, nyupprättad eller uppdaterad befintlig. Eller studerar enligt utbildningsplan om hen har kommit i fas med sina studier.

Åter till processens startsida

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-21