Till innehåll på sidan

Docentföreläsning Teknikvetenskapskapital, som värdesätts inom utbildningssystemet – hur kan det beskrivas?

Susanne Engström att hålla sin docentföreläsning

Tid: Fr 2020-12-04 kl 09.00 - 10.00

Plats: Zoom

Abstract:

Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus:s teorier om kapital och habitus försöker föreläsningen reda ut vad som värdesätts gällande utbildning i teknik. Hur bidrar det elever lär sig till och med gymnasiet inom teknik när de tar steget in i högre teknikutbildning? Hur kan det framgångsrika teknikvetenskapliga kapitalet beskrivas? Och vad kännetecknar dispositioner och strategier hos studenter som inte går raka spåret genom högre teknisk utbildning?

Föreläsningen handlar främst om högre utbildning inom teknik, specifikt om civilingenjörsutbildningar men beskriver också vilket teknikvetenskapligt kapital som kan möjliggöras redan från förskolan.