Till innehåll på sidan

Digitalisering (PriU-grupp)

PriU-grupperna är ett informellt men viktig och etablerad forum för lärare, programansvariga, studenter och andra som är involverade i utbildningarna på KTH, för att träffas, dela erfarenheter och idéer om utbildning. Arbetsgruppen för prioriterade frågor (PriU) för digitalisering arbetar med digitalisering vid KTH, för olika personalkategorier och för olika verksamheter.

Tid: To 2022-12-15 kl 10.15 - 12.00

Plats: Årerkommer

Preliminär agenda

Vi kommer att följa upp två av de frågor som bedömdes viktiga att diskutera just nu och som dök upp vid Storträffens bord kring "Digitalisering - en bred diskussion om hela begreppet för oss på KTH inklusive digitaliseringsstrategin" samt "Stöd och utveckling av innovativ användning av digitala verktyg". Dessa frågor är:

  1. Studenternas situation kring digitalisering - både socialt och kunskapsmässigt. Vi fortsätter diskussionen och kopplar den även till Princip 1: "Väsentliga ämneskunskaper" från "Principer för framtidens utbildning". Hur påverkar digitalieringen studenterna och vad är väsentliga ämneskunskaper inom digitalisering?
  2. Lärare som vill arbeta innovativt behöver stöd. Hur organiserar vi oss för att på bästa sätt skapa "communities" kring olika verktyg och kreativa idéer?
  3. Övriga punkter

Kontakt